trai phieu

Cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 7 tháng tháng đầu năm phân theo ngành và kỳ hạn

Trong tháng 7/2021, có 53 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành là 38.905 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng 7 có 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế trị giá 300 triệu USD của Novaland.

Nhóm ngành ngân hàng vẫn xếp vị trí thứ nhất về giá trị phát hành, với 22.968 tỷ đồng, chiếm 59% tổng giá trị phát hành trái phiếu trong tháng. Trong đó, một số ngân hàng phát hành khối lượng lớn gồm: LienVietPostBank phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm và BIDV phát hành 7.648 tỷ đồng trái phiếu với các kì hạn 6,7,8 và 10 năm.

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 10,832 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra thị trường quốc tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova trị giá 300 triệu USD, trái phiếu chuyển đổi với lãi suất USD 5,25%/năm.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021 có 376 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 235.094 tỷ đồng.

Trong đó, có 364 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 225.509 tỷ đồng, 13 đợt phát hành ra công chúng giá trị 9.584 tỷ đồng, và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài tổng giá trị 1 tỷ USD.

Trong 7 tháng đầu năm, nhóm các ngân hàng thương mại vẫn dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 95 nghìn tỷ đồng, trong đó, có 79% trái phiếu phát hành với kỳ hạn từ 2-4 năm, lãi suất thấp từ 3-4,2%. Những ngân hàng có khối lượng lớn trái phiếu phát hành với lãi suất thấp, kỳ hạn ngắn hơn 5 năm, bao gồm: ACB (17.700 tỷ đồng), BIDV (12.397 tỷ đồng), LienVietPostbank (10.900 tỷ đồng), VPBank (9.900 tỷ đồng).

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 75,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, một số công ty và dự án có giá trị phát hành lớn như: Alpha City (huy động 8.060 tỷ đồng trái phiếu phát hành bởi Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill và Công ty cổ phần Đầu tư Voyage), Vingroup (4.375 tỷ đồng), Hưng Thịnh Quy Nhơn (4.000 tỷ đồng)....

Trong gần 76 nghìn tỷ đồng trái phiếu bất động sản phát hành, có khoảng 15% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm./.

Chí Tín