Kieu hối

Báo cáo Di cư và Phát triển của Ngân hàng Thế giới cho biết, năm qua lượng kiều hối trên toàn thế giới là 542 tỷ USD.

Trong số này, Ấn Độ dẫn đầu các nước nhận kiều hối với 70 tỷ USD. Vị trí thứ 2 thuộc về Trung Quốc, 60 tỷ USD; thứ 3 là Philippines với 25 tỷ USD.

Ở khu vực Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương, lượng kiều hối đổ về ước tăng 4,8% trong 2013. Việt Nam, Thái Lan, và Philippines là 3 nước có mức tăng cao nhất.

Việt Nam duy trì vị trí thứ 9 trong số 10 nước dẫn đầu thế giới nhận kiều hối trong năm qua, theo WB. Kể từ năm 2011, lượng kiều hối về Việt Nam tăng đều mỗi năm ở mức 1 tỷ USD.

WB cũng dự đoán lượng kiều hối toàn cầu trong năm 2014 sẽ đạt khoảng 581 tỷ USD./.

Theo VGP