NHNN cho biết, việc soạn thảo Thông tư quy định việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài dựa trên căn cứ của Luật NHNN và Luật Các TCTD năm 2024, các quy định pháp luật liên quan.

Xây dựng Thông tư về lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam
Xây dựng Thông tư về lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam. Ảnh: T.L
Ngân hàng Nhà nước xả mạnh tiền qua thị trường mở, vàng miếng SJC ế trên sàn đấu thầu Cuộc họp của Fed chi phối các thị trường chiều 29/4

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất tiền gửi bằng bằng đồng Việt Nam của tổ chức (không bao gồm TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền gửi bao gồm các hình thức nhận tiền gửi theo quy định tại khoản 27 Điều 4 Luật Các TCTD năm 2024.

Đối tượng áp dụng là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các TCTD, không bao gồm ngân hàng chính sách. Tổ chức, cá nhân gửi tiền tại TCTD.

Dự thảo Thông tư bổ sung, chỉnh sửa quy định TCTD niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) của để đồng bộ với quy định tại các Thông tư quy định về tiền gửi của NHNN.

Đối với các thỏa thuận lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, TCTD và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã được ký kết cho đến hết thời hạn. Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì TCTD áp dụng lãi suất tiền gửi theo quy định tại thông tư này./.