Tự chủ đại học sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng toàn diện Tự chủ đại học không có nghĩa là các trường phải ‘tự túc’, ‘tự bơi’ Trường đại học được phép thực hiện trước lộ trình tính giá dịch vụ Cần có cơ chế xác định giá trị tài sản tại các trường đại học

Đại biểu Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi) đặt câu hỏi: Tự chủ đại học là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học cũng đã quy định rõ về tự chủ đại học. Đối với các trường đại học được trao quyền tự chủ cũng đã và đang triển khai công việc này. Vì vậy, trong quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải thay đổi thì mới có thể thực hiện tự chủ đầy đủ. Hiện nay chưa thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi, đề nghị Bộ trưởng cho biết ý kiến về vấn đề này.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, các trường tự chủ đang thay đổi rất nhiều. Chủ trương triển khai tự chủ đại học và tự chủ trong giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và ngành giáo dục trong nhiều năm qua từng bước đã triển khai vấn đề này.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn; Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục mở đường cho tự chủ đại học. Ảnh: QH.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục mở đường cho tự chủ đại học. Ảnh: QH.

Từ nhiều năm trước, các văn bản quản lý, điều hành của Bộ cũng đã điều chỉnh theo hướng để quản lý được một hệ thống ngày càng tự chủ. Trong đó, việc ban hành khi Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) ra đời là một bước mở đường rất quan trọng cho tự chủ đại học. Từ đó, việc xây dựng các quy chế đào tạo theo tinh thần phù hợp với tự chủ đại học, các quy chế đào tạo từ bậc đào tạo đại học, đào tạo bậc thạc sĩ và đào tạo bậc tiến sĩ theo hướng tăng quyền tự chủ cho các trường đại học. Các quy định này chỉ quy định có tính chất là khung tối thiểu các yêu cầu, còn việc cụ thể hóa các trường đại học sẽ phải đảm nhiệm.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, một trong những chuyển biến rất quan trọng để có thể thực hiện được quản lý nhà nước đối với các đơn vị tự chủ chính là việc ban hành một loạt các chuẩn quản lý theo chuẩn, chuẩn trường học, chuẩn giáo viên, chuẩn chương trình đào tạo.

“Bộ sẽ thực hiện việc đánh giá theo hệ chuẩn này. Hiện tại, trong thời gian sắp tới Bộ sẽ tăng cường có điều chỉnh và chuyển hướng rất quan trọng trong việc quản lý nhà nước đối với các trường đại học tự chủ, từ chỗ mệnh lệnh hành chính trực tiếp trên xuống chuyển mạnh sang dùng công cụ kiểm định để quản lý các trường tự chủ. Các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và lực lượng kiểm định viên, các trung tâm kiểm định đang từng bước được xây dựng, phát triển và hoàn thiện”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Đối với các trường tự chủ dùng các công cụ kiểm định, hình thức chế tài, hậu kiểm, xử phạt nghiêm minh, đấy chính là một công cụ phù hợp với các trường đại học của thời kỳ tự chủ. Trong thực tế các trường đang ngày càng thực hiện tự chủ theo luật định và Bộ thực sự đã, đang và sẽ điều chỉnh mạnh để có thể quản lý được vừa tốt, vừa phù hợp và tiếp tục mở đường cho tự chủ đại học./.