Để triển khai các giải pháp thanh toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ sở giáo dục phải triển khai ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để kết nối, tích hợp dữ liệu với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán.

Các cơ sở giáo dục tham gia vào hoạt động thanh toán không tiền mặt
Các cơ sở giáo dục phải có phương án hỗ trợ phụ huynh, học sinh, sinh viên thực hiện việc thanh toán học phí và các dịch vụ giáo dục. Ảnh: T.L
Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng 69,7% về số lượng 5 giải pháp thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục cung cấp các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên điện thoại di động cho người học.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải trang bị sẵn sàng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm quản lý trường học, cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục phải chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán thống nhất mẫu thông tin thanh toán đối với học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục. Mẫu biểu phải có tối thiểu các trường thông tin cơ bản để tạo thuận lợi cho việc xử lý, đó là: Họ và tên người trả tiền, họ và tên người thụ hưởng, lý do thanh toán, mã/số hóa đơn thanh toán.

Các cơ sở giáo dục cũng phải bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh, sinh viên và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các dịch vụ giáo dục.

Việc này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người học và gia đình người học, tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của cơ sở giáo dục và đào tạo./.