Lợi ích kinh tế - giao thương từ hợp đồng điện tử

Tại tọa đàm “Vai trò của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc phát triển kinh tế số tại Việt Nam”, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022 tại Hà Nội, ngày 26/5, ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cho hay, giao dịch hợp đồng điện tử sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bên thứ 3 có một cơ quan trung gian đủ tin cậy giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện giao kết, hợp đồng dưới dạng điện tử, hạn chế chứng từ giả, chứng từ khống.

Hợp đồng điện tử - xu thế tất yếu nâng cao tối đa hiệu suất kinh doanh
Ông Đặng Hoàng Hải (thứ 3 từ trái sang) diễn thuyết về lợi ích của hợp đồng điện tử. Ảnh: CTV

Hiện nay, Bộ Công thương đã trình Chính phủ ban hành hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử trong các Nghị định 52/2013/NĐ-CP và gần đây nhất là Nghị định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử, chính thức tạo hành lang pháp lý cần thiết để cấp phép cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam.

Thương mại điện tử Việt Nam có sự phát triển vượt bậc, nhảy vọt với tốc độ tăng trưởng 16 - 17%/năm. Các giao dịch thương mại điện tử được thực hiện thông qua các sàn thương mại điện tử, các mạng xã hội và các website bán hàng trực tiếp của doanh nghiệp, người kinh doanh. Tuy phát triển với tốc độ đột phá, các giao dịch thương mại điện tử luôn ẩn chứa nhiều rủi ro cho cả người mua và người bán.

Ông Hoàng Hải lý giải, lợi ích đầu tiên là vấn đề tiết kiệm chi phí. So với chi phí hiện nay, một hợp đồng truyền thống sẽ mất chi phí giấy tờ, in ấn, chi phí chuyển phát hợp đồng hoặc chi phí đi lại. Mỗi hợp đồng, giao kết điện tử khi sử dụng, sẽ tiết kiệm được từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng, nhân với số lượng hợp đồng đang giao dịch hàng năm hiện nay, chi phí tiết kiệm được cho doanh nghiệp, cá nhân là rất lớn.

Về vấn đề tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất. So với quy trình hợp đồng giấy hiện tại, phải đợi giám đốc doanh nghiệp, hoặc lãnh đạo có mặt tại văn phòng để ký trình, việc sử dụng hợp đồng điện tử sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian hình thành hợp đồng. Lãnh đạo đơn vị có thể đang đi công tác vẫn có thể thực hiện phê duyệt, ký kết hợp đồng.

Đặc biệt quan trọng là với hợp đồng điện tử, các bên thứ 3 như ngân hàng, các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước có thể căn cứ trên hợp đồng điện tử với xác thực của các đơn vị được Bộ Công thương cấp phép, hoặc thông qua trục phát triển hợp đồng điện tử của Bộ Công thương để xác minh giá trị bản gốc của hợp đồng. Việc này tiết kiệm nhiều thời gian xác minh và đảm bảo hạn chế chứng từ giả, chứng từ khống.

Thúc đẩy ứng dụng hợp đồng điện tử trong kinh doanh

Nhằm thúc đẩy ứng dụng hợp đồng điện tử trong kinh doanh, ngày 15/3/2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã có Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022, trong đó có mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%.

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 85/2021/NĐ-CP; đồng thời đã làm việc với các doanh nghiệp gửi đề nghị cấp Đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử và sẵn sàng cung cấp dịch vụ trong tháng 6/2022 đảm bảo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS.

Ông Hoàng Hải cho hay, căn cứ cấp phép cho các doanh nghiệp, Bộ Công thương đã phát triển hệ thống trục phát triển hợp đồng điện tử quốc gia (CeCA.gov.vn).

Hệ thống trục sẽ là nơi cung cấp thông tin xác thực hợp đồng toàn quốc cho các bên thứ 3, đồng thời là nền tảng hỗ trợ, kết nối các tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử được cấp đăng ký, kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ dấu thời gian, chữ ký số, định danh và xác thực đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Hệ thống trục phát triển hợp đồng điện tử quốc gia sẽ đóng vai trò xây dựng và phát triển thị trường ứng dụng thực tế của hợp đồng điện tử, để kết nối các nền tảng công nghệ, các hạ tầng số tin cậy của Chính phủ đến các doanh nghiệp, tổ chức, người dùng thông qua các giao dịch thương mại.

Theo đó, mỗi giao dịch hợp đồng điện tử sẽ có gắn kèm với các quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xử lý các yếu tố phát sinh trong quá trình giao kết và thực thi hợp đồng. Việc này giúp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các bên thứ 3 có một cơ quan trung gian đủ tin cậy để giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện giao kết, hợp đồng dưới dạng điện tử./.