Thông tin từ BVSC cho biết, tại đại hội, ông Nguyễn Hồng Tuấn – Chủ tịch HĐQT BVSC đã trình bày báo cáo về kết quả các nhiệm vụ triển khai trong năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Về kết quả kinh doanh, ông Nhữ Đình Hòa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BVSC cho biết, trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2023 có biên độ dao động lớn song vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, BVSC đã hoàn thành tốt cả 3 mục tiêu trọng yếu. Trong đó: thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 2,41%, hoàn thành 116% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2022; doanh thu thực hiện đạt 869,9 tỷ đồng, hoàn thành 120,8%; và lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 157,6 tỷ đồng, đạt 108,7% so với kế hoạch.

Trong năm 2023, giá cổ phiếu của BVS tăng 23% so với giá đóng cửa năm 2022. Khối lượng giao dịch bình quân/phiên của cổ phiếu BVS trong năm tăng xấp xỉ 40% so với 2022.

BVSC đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2024 đạt 165 tỷ đồng
Toàn cảnh ĐHCĐ năm 2024 của BVSC.

Theo ông Nhữ Đình Hòa, dự báo trong năm 2024, áp lực lạm phát vẫn tăng cao, tăng trưởng tiêu dùng gặp khó, tuy nhiên trên bình diện vĩ mô, nhiều điều kiện thuận lợi tiếp tục thu hút dòng vốn FDI và đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh sẽ là những động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán. BVSC đặt mục tiêu trong năm 2024 lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 165 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2023.

Một nội dung quan trọng khác, Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Lê Xuân Nam và Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời đã nghị quyết thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên mới trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm các ông Lại Văn Hải và ông Bùi Quang Vũ.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã trao đổi với Ban lãnh đạo BVSC về các nội dung liên quan đến định hướng phát triển hoạt động môi giới, các giải pháp tăng cường an ninh bảo mật, hoạt động tự doanh, vấn đề chia cổ tức…. Tại đây, các vấn đề quan tâm của cổ đông cũng đã được trả lời đầy đủ, cụ thể./.