Thông báo của HOSE cho biết, vào phiên chiều ngày 14/9/2022, một số công ty chứng khoán phản ánh không gửi được lệnh cho cổ phiếu OGC. Về vấn đề này, HOSE cho biết, cổ phiếu OGC thuộc diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 9/6/2022 theo thông báo số 1100/TB-SGDHCM ngày 2/6/2022 của HOSE nên cổ phiếu OGC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận. Thông báo này đã công bố trên website của HOSE ngày 2/6/2022.

“HOSE đang phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và sẽ thông tin đến thị trường trong thời gian sớm nhất” – thông báo của HOSE nêu rõ.

HOSE thông tin về phiên giao dịch cổ phiếu OGC ngày 14/9/2022

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương cũng đã cho thông tin chính thức gửi cổ đông và nhà đầu tư về phiên giao dịch ngày 14/9/2022 của cổ phiếu OGC.

Tại phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC), cổ phiếu OGC lại giao dịch bình thường với khối lượng giao dịch 389.700 cổ phiếu, giá đóng cửa là 15.200 đồng/cổ phiếu, giảm 650 đồng so với giá tham chiếu tương đương mức giảm 4,1%.

Công ty này cho biết, tại phiên khớp lệnh liên tục (phiên chiều ngày 14/9/2022), cổ phiếu OGC không thể đặt lệnh mua/bán từ đa số các công ty chứng khoán. Trong thời gian này, giao dịch chứng khoán của OGC hầu như không phát sinh các lệnh mua, chỉ phát sinh một số lệnh bán với khối lượng nhỏ được thể hiện trên bảng giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch khớp lệnh liên tục, chỉ có 2 lệnh mua/bán thực hiện thành công tại mức giá 16.200 đồng/cổ phiếu với khối lượng 100 cổ phần vào thời điểm 13 giờ 51 phút 55 giây và 300 cổ phần vào thời điểm 14 giờ 01 phút 37 giây.

Tại phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC), cổ phiếu OGC lại giao dịch bình thường với khối lượng giao dịch 389.700 cổ phiếu, giá đóng cửa là 15.200 đồng/cổ phiếu, giảm 650 đồng so với giá tham chiếu tương đương mức giảm 4,1%.

Thông báo này của OGC cho biết, công ty đã nhận rất nhiều thắc mắc của các cổ đông/ nhà đầu tư vì không thực hiện được việc đặt các lệnh mua/bán đối với mã cổ phiếu OGC trong phiên khớp lệnh liên tục.

“Liên quan đến nội dung trên, OGC đã gửi văn bản đề nghị HOSE kiểm tra lại các thông tin liên quan đến giao dịch của cổ phiếu OGC trong phiên chiều ngày 14/9/2022. OGC sẽ thực hiện việc thông báo tới các cổ đông và nhà đầu tư được biết khi nhận được phản hồi của HOSE về các thông tin có liên quan” – thông báo của OGC nêu rõ.

Công ty này cho biết, hiện mã chứng khoán OGC đang thuộc diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 361/QĐ- SGDHCM ngày 2/6/2022, theo đó cổ phiếu OGC chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch.

“Ngoài quyết định nêu trên, công ty khẳng định không bị áp dụng bất kỳ biện pháp/chế tài mới/bổ sung nào liên quan đến việc hạn chế giao dịch đối với mã cổ phiếu OGC. Tập đoàn Đại Dương cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết, đặc biệt đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời và chính xác” – thông báo của OGC khẳng định./.