Doanh thu kênh bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) tăng trưởng mạnh. Ảnh: N.T

Quý II/2013, các chỉ số kinh doanh của Manulife Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 664 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2012, doanh thu phí bảo hiểm mới quy năm đạt hơn 214 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, doanh thu khai thác mới từ kênh bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) tính đến hết nửa đầu năm 2013 đã vượt gấp ba lần mức doanh thu cùng kỳ năm 2012.

Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam, ông Chung Bá Phương cho biết: Với mục tiêu tăng trưởng ấn tượng hơn nữa trong nửa cuối năm 2013, Manulife Việt Nam tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện kế hoạch đa dạng hóa và phát triển sản phẩm. Đặc biệt trong lĩnh vực bancassurance và bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ cung cấp tới khách hàng các dịch vụ ngày càng chất lượng và chuyên nghiệp hơn.

.

H.C