Theo quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ mới cho NCB là 5,6 nghìn tỷ đồng.

NCB được tăng vốn điều lệ lên 5,6 nghìn tỷ đồng
Trước khi tăng vốn, vốn điều lệ của NCB là 4 nghìn tỷ đồng. Ảnh: T.L
Ủy ban Chứng khoán chính thức chấp thuận cho SSI tăng vốn lên gần 15.000 tỷ đồng MSB sẽ phát hành tăng vốn thêm hơn 4,7 nghìn tỷ đồng

Văn bản nêu rõ, NCB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung được sửa đổi nêu trên.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân và Quyết định số 253/QĐ-NH5 ngày 18/9/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép hoạt động cho NCB.

Trước đó, vốn điều lệ của NCB tại ngày 30/6/2022 là hơn 4 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2022 là 17,6 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của NCB đã tăng từ mức 692 tỷ đồng thời điểm đầu năm 2022 lên mức 859 tỷ đồng vào giữa năm.

Trong nội dung báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2022, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã nêu một số vấn đề nhấn mạnh để lưu ý người đọc báo cáo tài chính ngân hàng NCB.

Trong đó, một trong những nội dung lưu ý là thuyết minh về khoản trích lập dự phòng đối với khoản cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và người liên quan, ngân hàng này đã có báo cáo, đề xuất tiến độ trích lập dự phòng gửi các cơ quan có thẩm quyền./.