Phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế"

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 407/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB). Kế hoạch gồm 3 cấu phần: phát triển thể chế; phát triển nghiệp vụ quản lý thuế; tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án.

Được biết, dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”, trị giá khoảng 4,2 triệu USD do Quỹ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chính sách của Nhật Bản viện trợ không hoàn lại ủy thác qua WB. Dự án nhằm củng cố một số khâu quan trọng trong quy trình quản lý thuế, đặc biệt ở những lĩnh vực có tác động lớn đến tính tuân thủ của người nộp thuế, hiệu quả hoạt động và tính minh bạch. Dự án được triển khai từ 2019 đến nay đã góp phần thực hiện chiến lược cải cách chính sách và hành chính thuế, hỗ trợ các hoạt động xây dựng thể chế, chính sách thuế minh bạch, hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế...

Chính thức thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên eTax

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 691/TCT-DNNCN về triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Theo đó, trên cơ sở kết quả thí điểm dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), Tổng cục Thuế thông báo chính thức hệ thống khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử trên toàn quốc. Đối tượng được khai lệ phí trước bạ online là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu, không bao gồm: ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pick up, ô tô tải Van), ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô...; trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện.

Về điều kiện khai lệ phí trước bạ online với ô tô, xe máy, trường hợp người nộp thuế (NNT) đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng tài khoản này để khai lệ phí trước bạ điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp NNT chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng thông tin mã số thuế, ngày cấp để thực hiện khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. NNT có nhu cầu đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế thực hiện đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 5/2/2021 của Tổng cục Thuế.