Quảng Ninh khánh thành, thông tuyến ba dự án giao thông lớn