Sáng 12/9, sau khi bàn về báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và̀ Hội đồng nhân dân các cấp, UBTVQH đã cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của QH khoá 13, dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 4/12/2013.

Thông qua nhiều luật quan trọng

Theo Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, để chuẩn bị cho nội dung kỳ họp tới, hầu hết các dự án luật và một số nội dung khác đã được trình UBTVQH cho ý kiến vào tháng 8 và tháng 9; phiên họp tháng 10 diễn ra vào gần ngày khai mạc kỳ họp để xem xét các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước... và rà soát lại một số nội dung trước khi trình Quốc hội.

Dự kiến, trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 9 dự án luật bao gồm: Luật đất đai (sửa đổi); Luật tiếp công dân; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng.

Quốc hội cũng cho ý kiến về 11 dự án luật gồm Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải quan (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật phá sản (sửa đổi).

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), trong đó sẽ đánh giá về kết quả thực hiện từ 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thảo luận Báo cáo việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009-2012”….

Bầu bổ sung vị trí Phó Thủ tướng

Cùng với các chương trình trên, kỳ họp thứ 6 tới Quốc hội cũng quyết định về nhiều vấn đề nhân sự quan trọng, trong đó có việc bầu bổ sung vị trí Phó Thủ tướng thay thế vị trí của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá về chương trình kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng đây là một kỳ họp “nặng”, kéo dài nhất so với các kỳ họp gần đây bởi bao gồm cả việc thảo luận xây dựng Hiến pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội thống nhất với ý kiến của các đại biểu sẽ thông qua dự thảo Hiến pháp trước, sau đó sẽ tổ chức thông qua các dự án luật khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị bố trí dành thời gian đảm bảo cho các đại biểu cân nhắc, quyết định trước khi bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng, bố trí tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí tham gia đưa tin, phỏng vấn các đại biểu trong suốt kỳ họp. Đề nghị các đồng chí đại biểu Quốc hội trong kỳ họp này dứt khoát không đi nước ngoài để tập trung cao độ vào việc biểu quyết các vấn đề quan trọng như nhân sự, luật…/.

Hoàng Yến