Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tập trung chỉ đạo nhiều hoạt động cải cách, tạo thuận lợi thương mại | Tạp chí điện tử Hải quan Online
Quang cảnh hội nghị.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo báo cáo tại hội nghị, quý I/2024, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, điều hành triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đạt được kết quả nổi bật.

Trong đó, Đảng ủy đã lãnh đạo công tác cải cách thủ tục hành chính; đơn giản, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan; tạo thuận lợi thương mại và thu nộp ngân sách nhà nước; đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cơ quan hải quan đã quản lý, giám sát, phân công và bố trí lực lượng trực ban để đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn.

Tính đến ngày 15/3/2024, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành với hơn 69,7 nghìn doanh nghiệp thực hiện thủ tục.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện hướng dẫn danh mục chỉ số đánh giá, đo lường hoạt động các thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia; đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong quý I/2024 đạt 88.354 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán được giao, giảm 4,25% so với cùng kỳ năm trước.

Phát huy vai trò giúp việc cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã cụ thể hóa và triển khai các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm ở từng địa bàn, nhằm cảnh báo, hướng dẫn địa phương về công tác kiểm soát chống buôn lậu trong địa bàn kiểm soát hải quan.

Cơ quan hải quan đã khởi tố 4 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 30 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan; thu nộp ngân sách 116,3 tỷ đồng.

Kết quả, tính đến ngày 21/3/2024, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.483 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.816,4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các chi bộ, đảng bộ đã thảo luận về một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành của các đơn vị như phương thức thủ đoạn liên quan đến công tác quản lý thuế, chống buôn lậu, ma túy; sử dụng công nghệ tác động đến công tác quản lý của các cơ quan nhà nước.

Duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đánh giá cao những kết quả mà các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã đạt được trong quý I/2024.

Về nhiệm vụ công tác quý II/2024, đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các chi bộ, đảng bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhiều vấn đề liên quan tác động đến tâm lý của cán bộ, công chức, người lao động như chế độ chính sách tiền lương, tổ chức bộ máy...

Đồng thời, đề nghị các chi bộ, đảng bộ triển khai nghiêm các nghị quyết của Đảng ủy về chuyển đổi số, xây dựng mô hình hải quan thông minh để cụ thể hoá trong hoạt động của từng đơn vị, gắn với công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Về công tác tổ chức bộ máy, các chi bộ, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết định sửa đổi Quyết định số 65; chế độ tiền lương; tuyển dụng... tác động đến công tác tổ chức bộ máy để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí cũng lưu ý các chi bộ, đảng bộ duy trì nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật gắn với phân công kiểm tra, giám sát./.