Nhấn mạnh điều này, Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, trong khoảng 3 năm trở lại đây, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam đã được phát triển mạnh mẽ. Một bộ phận lớn dân cư (công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân ở các khu công nghiệp…) cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thói quen thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các dịch vụ của ngân hàng.

Số liệu thống kê của NHNN, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng ngày càng giảm dần từ 20,3% (năm 2004) xuống 14% (năm 2010) và đến nay tỷ lệ này vào khoảng 12%. Tính đến quý I năm 2013, trên toàn quốc đã có khoảng 65% đơn vị hưởng lương từ NSNN thực hiện trả lương qua tài khoản với 1,83 triệu/2,77 triệu (tương đương 66%) cán bộ nhận lương qua tài khoản.

Được biết, để phục vụ cho việc triển khai trả lương qua tài khoản, mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đã được các ngân hàng tích cực đầu tư và tăng cường cả về phạm vi, số lượng và chất lượng. Đến nay, trên toàn quốc, các ngân hàng đã đầu tư 14.400 máy ATM và 116.700 thiết bị POS/EDC với số lượng thẻ được phát hành khoảng 62 triệu thẻ.

Theo mục tiêu phát triển Đề án đẩy mạnh TTKDTM tại Việt Nam như Quyết định số 2453 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2015, toàn thị trường sẽ có khoảng 250.000 thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm./.

Ngô Kiến