le duc tho

Ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank đề nghị Lãnh đạo các chi nhánh, đơn vị trong hệ thống cần nắm rõ các chỉ đạo của Ban Lãnh đạo và nội dung kế hoạch hành động trong 6 tháng cuối năm 2018 để nhanh chóng triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán và xuyên suốt từ Trụ sở chính cho đến các chi nhánh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Lê Đức Thọ cho biết, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 của VietinBank là: Tập trung, ưu tiên sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả, gắn liền với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh doanh, nâng cao và cải thiện mạnh mẽ về hiệu quả kinh doanh; Phát triển gắn với cơ cấu lại hoạt động của ngân hàng, phân bổ hợp lý các nguồn lực, sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả, quản trị tốt chi phí và cải thiện năng suất lao động…

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trung hạn 2018 - 2020, ông Lê Đức Thọ đề nghị các ông/bà Lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh trong hệ thống cần quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo VietinBank, thực hiện triệt để tại đơn vị, chi nhánh mình. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động nắm rõ được tình hình, diễn biến của thị trường, đề ra các kế hoạch phù hợp và hiệu quả nhất với từng địa bàn, tiếp tục triển khai hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao.

Tổng Giám đốc VietinBank đề nghị Lãnh đạo các đơn vị ngay sau Hội nghị này, cần lên kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng tại từng đơn vị, chi nhánh. Đây là hoạt động quan trọng để nhìn lại và đánh giá các hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018 ở mỗi đơn vị.

VietinBank tập trung cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh
Vinh danh các Quán quân bán lẻ 6 tháng đầu năm 2018.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, VietinBank đã tổ chức vinh danh các chi nhánh có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh bán lẻ 6 tháng đầu năm 2018 tại các hạng mục: Chi nhánh đạt giải số lượng thẻ ATM kích hoạt cao nhất khu vực; Chi nhánh đạt giải số lượng thẻ tín dụng kích hoạt cao nhất khu vực; Chi nhánh đạt giải Doanh số thanh toán POS cao nhất khu vực; Chi nhánh có số lượng khách hàng đăng ký iPay mới cao nhất khu vực; Chi nhánh đạt giải tăng trưởng số lượng khách hàng ưu tiên cao nhất khu vực; Chi nhánh đạt giải số lượng Khách hàng cá nhân tiền vay tăng thêm cao nhất khu vực; Chi nhánh đạt giải số lượng Khách hàng cá nhân tiền gửi tăng thêm cao nhất khu vực; Chi nhánh đạt giải Huy động vốn; Chi nhánh có tăng trưởng CASA cao nhất khu vực; Top 5 chi nhánh có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch phí bán lẻ cao nhất hệ thống; Chi nhánh đạt giải tốc độ tăng trưởng Dư nợ bán lẻ bình quân cao nhất khu vực…

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Huân - Trưởng Ban kiểm soát và bà Lê Anh Hà - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro đã nêu lên các biện pháp nhận diện rủi ro, đồng thời trình bày các nhóm giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng…/.

P.V