Agribank không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Nguồn: Trường đào tạo cán bộ Agribank. Đồ họa: Phương Anh

Đào tạo trên 86 nghìn lượt cán bộ, nhân viên

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành, cùng tinh thần chủ động, tích cực của người học, sự sáng tạo, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công tác đào tạo trong hệ thống, năm 2023, hoạt động đào tạo tại Agribank đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động đào tạo đã được đổi mới về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị, điều hành, hoạt động kinh doanh; ưu tiên đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tín dụng, quan hệ khách hàng; đào tạo về nghiệp vụ chuyên sâu, kiến thức quản trị, đạo đức nghề nghiệp… cho đội ngũ cán bộ; tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 về lĩnh vực đào tạo.

Đại diện Agribank cho biết, một số chương trình đào tạo trọng tâm được triển khai trong năm 2023 như: chương trình quản lý hoạt động ngân hàng; chương trình lãnh đạo quản lý cấp phòng, chương trình quản lý rủi ro tín dụng chuyên sâu; chương trình nâng cao nghiệp vụ tín dụng khách hàng pháp nhân; chương trình nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát nội bộ; chương trình nâng cao kiến thức về xu hướng; công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số, ngân hàng số; chương trình kỹ năng chăm sóc hỗ trợ khách hàng, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ đấu thầu…

Tính đến 31/10/2023, Trường Đào tạo cán bộ Agribank đã tổ chức thực hiện 24 chương trình đào tạo với 144 lớp học, đào tạo được trên 86.000 lượt học viên. Đối với chương trình đào tạo tập trung, trường đã tổ chức 15 chương trình với 99 lớp học cho trên 8.300 lượt học viên, riêng chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng bằng tiếng Anh tại Úc - giai đoạn 2 đã hoàn thành 2 lớp và 50 học viên tham dự.

Đối với chương trình đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-learning, trường đã tổ chức 4 chương trình đào tạo qua hệ thống E-learning với 55 lớp học cho trên 72.700 lượt học viên; bên cạnh đó đã triển khai 20 bài giảng tự chọn trên hệ thống. Trường cũng đã tổ chức 6 chương trình đào tạo phát sinh ngoài kế hoạch với 8 lớp học cho trên 6.600 lượt học viên. Trong tháng 11/2023, Trường Đào tạo cán bộ Agribank tập trung triển khai 4 chương trình đào tạo còn lại với 8 lớp học, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch và 2 chương trình phát sinh theo đề nghị của các đơn vị tại trụ sở chính.

Cũng trong năm 2023, các đơn vị trong hệ thống đã đào tạo được khoảng 103.000 lượt người, bình quân khoảng 2,5 ngày đào tạo/người. Nội dung tự đào tạo phong phú trên nhiều lĩnh vực, từ mảng nghiệp vụ ngân hàng đến các lĩnh vực bổ trợ. Ngoài ra, các đơn vị đã chú trọng trong việc tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu hoặc đặc thù như nhận biết tiền thật tiền giả, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền..., do các đơn vị trong và ngoài ngành ngân hàng tổ chức đáp ứng nhu cầu thực tế tại đơn vị.

Lan tỏa tinh thần học tập, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ

Agribank không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Agribank không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đại diện Agribank cho biết, năm 2023, Trường Đào tạo cán bộ Agribank đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 7 đợt thi, kiểm tra nghiệp vụ với 6.630 lượt người dự thi. Các đợt thi và kiểm tra đã giúp người lao động tăng cường tính chủ động trong việc tự học tập, nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy định, cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu công việc. Trường đã tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát nội bộ trong tháng 3/2023 với gần 400 người tham gia, hình thức thi trắc nghiệm trên hệ thống E-learning và thi tự luận.

Đồng thời, trường cũng đã tổ chức hội thi cán bộ tín dụng giỏi Agribank toàn quốc năm 2023 với trên 300 người, thi tập trung tại Hà Nội. Bên cạnh đó, bằng hình thức thi trắc nghiệm trên hệ thống E-learning, trường đã tổ chức 2 đợt kiểm tra nghiệp vụ năm 2023 đối với cán bộ tại trụ sở chính, văn phòng đại diện; tổ chức thi đánh giá chất lượng cán bộ tín dụng với trên 2.600 người tham gia; tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cho trưởng phòng cấp tín dụng tại chi nhánh loại I và giám đốc chi nhánh loại II, với gần 900 người tham gia.

Trường Đào tạo cán bộ Agribank đã tổ chức cập nhật dữ liệu đào tạo từ năm 2022 trên hệ thống E-learning và thường xuyên tổ chức hỗ trợ đào tạo trên hệ thống, theo đề nghị của các đơn vị cũng như thường xuyên duy trì 20 bài giảng tự chọn để cán bộ có nhu cầu chủ động truy cập học. Trường đã luôn duy trì chương trình đào tạo trực tuyến với số lượng 2.000 học viên hàng ngày học trên hệ thống.

Agribank cho biết, qua thực tế triển khai, các chương trình đào tạo được học viên đánh giá cao về mức độ đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế (tỷ lệ tiêu chí đánh giá tốt đạt khoảng 90%). Giảng viên của các chương trình đào tạo là các giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm đến từ các đơn vị trong hệ thống, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng sư phạm tốt. Chất lượng giảng dạy của giảng viên được học viên đánh giá cao. Hình thức đào tạo được kết hợp linh hoạt giữa hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với đặc thù của lớp học và đạt hiệu quả cao.

Agribank cho rằng, hoạt động đào tạo đã góp phần góp phần lan tỏa tinh thần học tập, trau dồi kiến thức kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, người lao động, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong quá trình hướng đến ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ hàng đầu, chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, hiện đại và hội nhập, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Agribank.

Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành

Trong thời gian tới, hoạt động đào tạo tại Agribank tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, hội đồng thành viên, ban điều hành và yêu cầu của thực tiễn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành, hoạt động kinh doanh trong bối cảnh công nghệ số, ngân hàng số... Các chương trình đào tạo dự kiến đa dạng trên nhiều lĩnh vực và cho từng đối tượng học viên: chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo quản lý; chương trình đào tạo dành cho cán bộ tín dụng, thanh toán quốc tế, sản phẩm dịch vụ, kiểm tra, giám sát nội bộ...