THÔNG TIN GÓI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp và đường dây trung thế;

- Thuộc dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế Thành Phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà Nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rải trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 30, ngày 17 tháng 12 năm 2014 đến trước 8 giờ 30, ngày 29 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Giá bán mỗi bộ HSMT: 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng chẳn)

- Địa điểm bán HSMT: Phòng HCQT - Cục Thuế tỉnh Quảng Bình;

Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Phường Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 12 năm 2014.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00, ngày 29 tháng 12 năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Phường Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

Cục Thuế Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

P.V