Theo đó, Dược phẩm Hà Tây đạt doanh thu thuần hợp nhất quý III/2023 là gần 479 tỷ đồng, giảm khoảng 2,6% (so với cùng kỳ năm trước).

Dược phẩm Hà Tây: Lợi nhuận quý III giảm do tăng chi phí lãi vay
Dược phẩm Hà Tây: Lợi nhuận quý III giảm do tăng chi phí lãi vay. Ảnh: T.L
Seaprodex: Lợi nhuận quý III giảm hơn 80% Dược phẩm Bến Tre tiếp tục gia tăng nợ vay ngân hàng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2023 là 23,3 tỷ đồng, giảm 19,5%. Trong đó, một trong những lý do chính khiến lợi nhuận giảm trong quý III/2023 là do chi phí lãi vay tăng mạnh 81,2%.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Dược phẩm Hà Tây đạt doanh thu thuần hợp nhất là 1.525 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 72 tỷ đồng, tăng 14,8%.

Dược phẩm Hà Tây hiện có vốn chủ sở hữu là 870 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt giá trị 1.531 tỷ đồng. Cuối quý III/2023, công ty có 80 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Việt Á.

Ở góc độ người đi vay, Dược phẩm Hà Tây có 269 tỷ đồng giá trị vay ngắn hạn tại 6 ngân hàng và 1 cá nhân. Ngoài ra, công ty cũng có 142,4 tỷ đồng vay dài hạn tại Ngân hàng MUFG, Ltd – Chi nhánh Hà Nội.

Khoản vay dài hạn có hạn mức không vượt quá 235 tỷ đồng, thời hạn vay đến hết năm 2032. Mục đích vay để sử dụng đầu tư tài sản cố định.