Số tiền Dược phẩm Bến Tre dự kiến sẽ nhận cấp tín dụng tại Shinhan Bank là 33 tỷ đồng. Mục đích vay vốn là bổ sung vốn lưu động cho hoạt động công ty. Thời hạn nhận cấp tín dụng là 1 năm.

Dược phẩm Bến Tre tiếp tục gia tăng nợ vay ngân hàng
Dược phẩm Bến Tre tiếp tục gia tăng nợ vay ngân hàng. Ảnh: T.L
Thép Pomina phát hành cổ phiếu để trả nợ vay ngân hàng Ứng dụng công nghệ, chia sẻ thông tin để chống buôn lậu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Trước đó vào cuối tháng 9/2023, Dược phẩm Bến Tre đã nhận cấp một khoản hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) số tiền là 30 tỷ đồng, cũng để phục vụ cho việc bổ sung vốn lưu động của công ty.

Dược phẩm Bến Tre có vốn chủ sở hữu tại thời điểm giữa năm 2023 là 234 tỷ đồng; nợ phải trả 582 tỷ đồng, tương ứng lớn gấp gần 2,5 lần vốn chủ sở hữu.

Nợ phải trả của công ty chủ yếu nằm ở nợ ngắn hạn với giá trị nợ ngắn hạn là 567 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 423 tỷ đồng. Giá trị vay tài chính ngắn hạn của công ty có xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2023, từ mức 394 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2022, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2023 là âm hơn 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt gần 25 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến cuối tháng 6/2023 là hơn 8,5 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ.

Lý do giảm lợi nhuận

Công ty cho biết, nguyên nhân dẫn đến giảm lợi nhuận quý II/2023 là do thực hiện thay đổi phương pháp ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha từ phương pháp vốn chủ sở hữu thành phương pháp giá gốc. Công ty đã thoái một phần vốn đầu tư vào Codupha trong quý II/2023 dẫn đến Codupha không còn là công ty liên kết kể từ 30/6/2023.

Ngoài ra, một lý do nữa làm giảm lợi nhuận là do trong quý II/2023, công ty không có khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả trước thời hạn 50 năm như trong quý II/2022.