Nghiên cứu cơ chế tài chính tư nhân cho bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái
Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và khối tư nhân.

Việt Nam được đánh giá là một nước có đa dạng sinh học (ĐDSH) cao trên thế giới. ĐDSH khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là nguồn vốn tự nhiên quan trọng đối với phát triển bền vững đất nước, đặc biệt là nền tảng để phát triển các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và du lịch.

Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có tính ĐDSH cao với nhiều loài động, thực vật phong phú. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tài nguyên ĐDSH của Việt Nam đang trên đà suy giảm do mất môi trường sống tự nhiên, do chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nông nghiệp, lâm nghiệp và cơ sở hạ tầng; đồng thời suy thoái môi trường sống do khai thác quá mức; các loài ngoại lai xâm hại; hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của vốn tự nhiên và ĐDSH, Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường - TN&MT) phối hợp với Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam thực hiện nghiên cứu "Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái tại tỉnh Cà Mau và Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An''.

Các kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ vai trò quan trọng của hệ sinh thái đối với phúc lợi của con người thông qua việc đóng góp các giá trị sử dụng trực tiếp (cung cấp thức ăn, gỗ, củi, du lịch, …), giá trị sử dụng gián tiếp (dịch vụ điều tiết, lưu trữ và hấp thụ các-bon, vẻ đẹp cảnh quan) và giá trị bảo tồn. Tổng giá trị kinh tế mang lại từ lượng giá dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau là 1.743,7 tỷ đồng/năm và tại Vườn quốc gia Pù Mát là 12.813,36 tỷ đồng/năm (chưa bao gồm giá trị bảo tồn). Các can thiệp chính sách là cần thiết nhằm bảo tồn và phục hồi các giá trị mang lại từ hệ sinh thái.

“Các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, giá trị của vốn tự nhiên cần được đánh giá và hạch toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ quá trình lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất" - ông Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách TN&MT, nhấn mạnh.

“Suy giảm đa dạng sinh học hiện đang là một trong những mối đe dọa đối với cộng đồng. Bảo tồn ĐDSH cần nỗ lực của tất cả các bên liên quan, bao gồm các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và cộng đồng. Dragon Capital Việt Nam luôn đồng hành trong các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại Việt Nam" - ông Dominic Scriven OBE - Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam cho biết.

Tại sự kiện, các chuyên gia cũng giới thiệu nghiên cứu “Cơ chế tài chính tư nhân cho bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái” do Symmetry thực hiện, với sự tài trợ của Dragon Capital Việt Nam. Nghiên cứu đã rà soát các nguồn tài chính có thể huy động cho bảo tồn ĐDSH và tiềm năng áp dụng cơ chế tín chỉ ĐDSH tại Việt Nam./.