Chủ đầu tư cần kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh toán kỹ lưỡng

Tại công văn, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận nêu rõ, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đơn vị tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi theo hướng áp dụng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ trong vòng 1 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và thanh toán từng lần, theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2011 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với hồ sơ, hợp đồng thực hiện nguyên tắc “kiểm soát trước, thanh toán sau” với tổng thời gian nhận, giải quyết và trả kết quả trong vòng 2 ngày làm việc, trừ thời gian cao điểm cuối năm.

Ninh Thuận: Phối hợp cùng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Cán bộ Kho bạc đang đối chiếu số liệu thanh toán vốn với các chủ đầu tư. Ảnh minh họa: H.T

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận trong 5 tháng đầu năm vẫn đạt thấp (khoảng 25%).

Theo đó, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận để thanh toán khối lượng theo tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao và kế hoạch các năm trước được phép kéo dài, hạn chế để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối quý, cuối năm.

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận cho biết, qua công tác kiểm soát chi hồ sơ, chứng từ các dự án đầu tư công, đơn vị thường xuyên phát hiện những thiếu sót lặp đi lặp lại như: thông tin, số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán không phù hợp với hồ sơ đính kèm (thanh toán không đúng điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), có sự sai lệch số liệu trong bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành…); theo yêu cầu (nội dung thanh toán chưa đúng, chọn mã nguồn vốn không đúng với nguồn vốn ghi trong kế hoạch vốn được giao, xác định nhầm mục lục ngân sách…).

Do đó, khi phát hiện sai sót, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận buộc phải từ chối tiếp nhận chứng từ và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện gửi lại để kiểm soát, thanh toán. “Điều này cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự chậm trễ trong việc giải ngân, thanh toán cho nhà thầu. Vì vậy, để được tiếp nhận và giải quyết ngay lần đầu, hạn chế sai sót, phải bổ sung hoàn thiện nhiều lần, đề nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, đối chiếu giữa hồ sơ với chứng từ để bảo đảm thông tin, số liệu đề nghị thanh toán phù hợp với quy định trước khi gửi đến kho bạc đề nghị tạm ứng, thanh toán” - văn bản của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận nêu rõ.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận cũng lưu ý, các chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đã được hoàn thiện đồng thời với việc gửi chứng từ thanh toán qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước để được tiếp nhận, thanh toán ngay, tránh tồn đọng chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến quá thời hạn tiếp nhận theo quy định.

Phối hợp thu hồi những khoản nợ tạm ứng

Với việc thực hiện thu hồi tạm ứng, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đề nghị, khi lập thủ tục thanh toán giá trị khối lượng công việc hoàn thành, chủ đầu tư thực hiện thu hồi vốn tạm ứng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Chính phủ.

Đối với những khoản nợ tạm ứng tồn đọng, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp đã được đơn vị triển khai. Trường hợp nhà thầu cố tình trì hoãn không nộp trả, chủ đầu tư báo cáo đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi tạm ứng khi có những khoản thanh toán từ dự án khác cho nhà thầu, gửi Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận để phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, các chủ đầu tư cần theo dõi, đôn đốc nhà thầu thực hiện nộp trả dứt điểm các khoản thanh toán vượt so với quyết toán được phê duyệt. Trường hợp nhà thầu cố tình trì hoãn không nộp trả, chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận thu hồi theo nguyên tắc và trách nhiệm được quy định tại Quyết định số 81/2021/QĐ/UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh./.