(Ảnh minh họa)

NHNN vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để lấy ý kiến trước khi ban hành.

Vài năm gần đây, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã phát triển khá nhanh tuy nhiên quy trình xử lý nội bộ của mỗi ngân hàng lại khác nhau, vì vậy NHNN đưa ra quy định thống nhất về chứng từ điện tử để các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán áp dụng, đảm bảo an toàn và phù hợp với chế độ kế toán, với quy trình giao dịch điện tử.

Thanh toán chậm, ngân hàng phải bồi thường

Dịch vụ thanh toán (DVTT) không dùng tiền mặt được quy định bao gồm DVTT qua tài khoản thanh toán và một số DVTT không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.

Dự thảo Thông tư tập trung hướng dẫn nội dung chi tiết liên quan đến thực hiện DVTT không dùng tiền mặt trong nước và quốc tế qua các tổ chức cung ứng DVTT thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Dự thảo Thông tư có bổ sung thêm quy định về chứng từ điện tử sử dụng khi thực hiện giao dịch thanh toán qua điện thoại, qua Internet, nhằm đảm bảo tính hợp pháp, an toàn, bảo mật dữ liệu.

Theo dự thảo, tổ chức cung ứng DVTT có trách nhiệm kiểm soát và không thực hiện giao dịch thanh toán khi đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản giao dịch. Phải báo cáo với cơ quan quản lý các thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán có dấu hiệu bất hợp pháp.

Trường hợp tổ chức cung ứng DVTT thực hiện giao dịch thanh toán chậm so với thỏa thuận, sai sót do lỗi của mình gây thiệt hại cho người sử dụng DVTT, tổ chức cung ứng DVTT có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người sử dụng DVTT.

Trách nhiệm của nhà mạng viễn thông

NHNN cũng đã bổ sung vào Dự thảo Thông tư các đối tượng là các tổ chức, cá nhân liên quan đến cung ứng DVTT để có cơ sở quy định về trách nhiệm phối hợp giữa ngân hàng với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung cấp mạng viễn thông.

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của tổ chức cung ứng DVTT, người sử dụng DVTT, đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm phối hợp tra soát giữa các tổ chức cung ứng DVTT và trách nhiệm của tổ chức khi hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung cấp mạng viễn thông trong giao dịch thanh toán điện tử.

Hướng dẫn Nghị định 101, Dự thảo Thông tư đã bổ sung Chương III quy định về DVTT không qua tài khoản thanh toán của khách hàng, trong đó, bao gồm các dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thu hộ, chi hộ không qua tài khoản thanh toán.

Dịch vụ chuyển tiền được áp dụng cho các trường hợp khách hàng không có hoặc không qua tài khoản thanh toán của họ tại ngân hàng và đối với các tổ chức cung ứng DVTT không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng như quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Dự thảo Thông tư sẽ thay thế Quyết định số 226 về Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng DVTT và Quyết định số 1092 về thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng DVTT. Thời hạn lấy ý kiến là 15 ngày kể từ ngày 25/9/2013./.

Thanh Mai