Đây là khuyến nghị của ông Ngô Thế Triệu – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) khi trao đổi với phóng viên TBTCO về thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

* PV: Dù không “nóng” như trước, nhưng thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2021. Ông đánh giá thế nào về thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm tới nay? Đâu là điểm khác biệt của thị trường năm nay so với 1 vài năm trước, đặc biệt từ khi các văn bản pháp lý mới ra đời?

Trái phiếu doanh nghiệp: Nhà đầu tư cần xem xét nhiều yếu tố, chứ không chỉ chú trọng vào lãi suất
Chúng tôi tin rằng, các nhà đầu tư trái phiếu khi tham gia thị trường đã tìm hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Ông Ngô Thế Triệu

- Ông Ngô Thế Triệu: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, qua 6 tháng đầu năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng về giá trị trái phiếu phát hành. Nhiều doanh nghiệp mới tham gia huy động vốn từ thị trường trái phiếu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Đây là một dấu hiệu tích cực của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Cùng với đó, các văn bản pháp lý mới có hiệu lực từ đầu năm 2021 cũng góp phần thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển. Chẳng hạn như: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia thị trường có xu hướng tăng lên; nhà đầu tư trái phiếu cũng được tiếp cận thông tin của đơn vị phát hành nhiều hơn thông qua cổng công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội;… Bên cạnh đó, yêu cầu về thời gian công bố thông tin khi phát hành trái phiếu cũng được rút ngắn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu.

* PV: Dù thị trường đã có nhiều thay đổi về chất và an toàn hơn, tuy nhiên, mức độ rủi ro vẫn khá lớn. Theo ông, các rủi ro đã xuất hiện và tiềm ẩn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là gì?

- Ông Ngô Thế Triệu: Phần lớn các trái phiếu lưu hành trên thị trường cũng như doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chưa được định giá xếp hạng tín nhiệm tín dụng độc lập để giúp nhà đầu tư tham khảo và bổ trợ cho quyết định đầu tư. Ngay cả nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tổ chức cũng có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá chất lượng trái phiếu khi chưa có hệ thống và đội ngũ đánh giá nội bộ.

Cùng với đó, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp phát hành có thể bị tác động tiêu cực dẫn đến chất lượng trái phiếu bị ảnh hưởng.

trái phiếu doanh nghiệp
Nhà đầu tư thì cần cân nhắc lựa chọn trái phiếu phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro, ngân sách và dòng tiền trong tương lai. Ảnh: Duy Dũng.

* PV: Còn đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường này, ông có khuyến nghị gì đối việc tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khi phát hành trái phiếu riêng lẻ mà không có tài sản bảo đảm hoặc không có các đơn vị trung gian đứng ra?

- Ông Ngô Thế Triệu: Để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, theo quan điểm của tôi, nhà đầu tư trái phiếu nên tìm hiểu kỹ và đánh giá về doanh nghiệp phát hành và trái phiếu phát hành. Ít nhất, nhà đầu tư cần lưu ý những điểm sau: tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp phát hành trái phiếu, tài sản đảm bảo và khả năng thanh lý tài sản đảm bảo khi có sự kiện tín dụng, các điều kiện điều khoản khác của trái phiếu. Nhà đầu tư cần xem xét nhiều yếu tố khi ra quyết định đầu tư, không chỉ chú trọng vào lãi suất trái phiếu.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư trái phiếu hoặc các sản phẩm tài chính về trái phiếu được cung cấp bởi các công ty quản lý quỹ hoặc các định chế tài chính uy tín và độc lập trên thị trường.

* PV: Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững, theo ông, cơ quan quản lý, các tổ chức phát hành, cũng như nhà đầu tư và đơn vị tư vấn để chú ý những điều gì?

- Ông Ngô Thế Triệu: Vấn đề cốt yếu để phát triển thị trường trái phiếu là công bố thông tin. Do vậy, việc các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hơn kênh thông tin về doanh nghiệp phát hành, về trái phiếu đang lưu hành và phát hành mới là rất quan trọng để nhà đầu tư có thể được tiếp cận thông tin đầy đủ hơn.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần tiếp tục các nỗ lực phát triển thị trường cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tín dụng trái phiếu để nhà đầu tư có thêm thông tin bổ trợ cho quá trình đầu tư.

Về phía nhà đầu tư thì cần cân nhắc lựa chọn trái phiếu phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro, ngân sách và dòng tiền trong tương lai.

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả cũng bao gồm việc phát triển các giải pháp thúc đẩy thanh khoản thị trường. Nhà đầu tư có thể lựa chọn trái phiếu có điều kiện bán lại cho doanh nghiệp phát hành hoặc bên thứ ba khi cần thiết. Các thông tin về lãi suất trên thị trường thứ cấp (thị trường mua bán trái phiếu doanh nghiệp) sẽ trở thành các thông tin quan trọng cung cấp cho nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sử dụng để đánh giá mức lãi suất của trái phiếu mua bán có hợp lý không.

Hiện nay, VBMA đã xây dựng có hiệu quả đường cong lãi suất trái phiếu chính phủ và được nhiều đơn vị tham chiếu trong hoạt động đầu tư của mình. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục góp sức mình trong thời gian đến trong việc xây dựng đường cong lãi suất trái phiếu doanh nghiệp khi có nhiều thông tin hơn về mức hạn mức tín nhiệm và lãi suất giao dịch trên thị trường.

* PV: Xin cảm ơn ông!

Duy Thái