TT

Tổng điều tra kinh tế nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 45 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Ảnh: TL

Đây là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thu thập thông tin là 5 năm một lần và là cuộc tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tại Việt Nam. Trước đó, Tổng cục Thống kê đã chủ trì thực hiện tổng điều tra kinh tế lần thứ nhất vào năm 1995, lần thứ 5 vào năm 2017.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng, các thông tin thu thập được đầy đủ, chính xác là căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Với yêu cầu đặc biệt quan trọng về nâng cao chất lượng thông tin điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương đã chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tổng điều tra giúp điều tra viên thống kê ghi chép và kiểm tra số liệu ngay trong quá trình thu thập thông tin. Tuy vậy, công nghệ và máy móc chỉ là công cụ hỗ trợ, để đảm bảo chất lượng điều tra thì quan trọng nhất vẫn là kiến thức, kỹ năng và sự tuân thủ nghiêm túc quy trình điều tra của điều tra viên thống kê.

Ông Nguyễn Trung Tiến - Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế trung ương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II được thực hiện trên phạm vi lớn với nhiều thách thức trong việc thu thập thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời; đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin và đảm bảo hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu thông suốt từ địa phương đến trung ương.

Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc thu thập thông tin giai đoạn II gặp nhiều thách thức. Điều này đòi hỏi Ban chỉ đạo tổng điều tra trung ương và các ban chỉ đạo tổng điều tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ tổng điều tra, chất lượng thông tin; đồng thời, phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo đúng kế hoạch với chất lượng tốt, trước tiên các điều tra viên phải tuân thủ các quy định, quy trình tổng điều tra, lưu ý nâng cao chất lượng thông tin. Bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, các điều tra viên phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến lực lượng tham gia tổng điều tra kinh tế giai đoạn II là khoảng 30 nghìn người; trong đó, khoảng 25 nghìn điều tra viên thống kê có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và có thể sử dụng thành thạo các thiết bị di động thông minh (máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) sẽ được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 quy định thời gian thu thập thông tin từ tháng 3 đến tháng 7/2021, chia làm hai giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn I, từ ngày 1/3 đến ngày 30/5/2021 thực hiện thu thập thông tin từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Riêng đối với các địa phương có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên được hoàn thành công tác thu thập thông tin của các doanh nghiệp trong tháng 8/2021. Giai đoạn II, bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 31/7/2021 nhằm thực hiện thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Dương An