Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch tổ chức Gói mua sắm “155.000 phôi thẻ E-Partner Dual Inteface dành cho khách hàng cao cấp” sử dụng nguồn vốn chi phí của VietinBank. VietinBank kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.

1. Địa điểm và thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí cho các đơn vị tại:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 28/9/2022 đến trước 16h30 ngày 6/10/2022 (trong giờ hành chính).

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 30/9/2022 đến trước 9h30 ngày 7/10/2022 (trong giờ hành chính).

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định và sẽ thông báo cho đơn vị được lựa chọn thực hiện gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Trân trọng thông báo!