app thuế điện tử

App thuế điện tử sẽ được Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai trong tháng 9/2021. Ảnh: TL.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cũng như chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế.

Để thực hiện thành công chuyển đổi số, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đặt mục tiêu đến năm 2022 đưa Cục Thuế TP. Hà Nội là 1 trong những cục thuế dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và về an toàn an ninh mạng.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính thuế lên hệ thống trực tuyến, được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, ngay trong tháng 9/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ triển khai phiên bản app thuế điện tử eTax cho thiết bị di động. 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, cục thuế cũng sẽ thực hiện kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm của quốc gia và các sở, ngành thuộc thành phố để cung cấp dịch vụ công kịp thời với phương châm “một lần khai báo, trọn đời phục vụ công dân và người nộp thuế”.

Đồng thời, cục thuế cũng phấn đấu tối thiểu 30% hộ kinh doanh mở tài khoản và thanh toán thuế điện tử; 99% doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn điện tử, 90% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử.

Để đạt mục tiêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội xác định có 3 trụ cột chính là: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Với các trụ cột cơ bản này, quá trình chuyển đổi số bao gồm các nhóm nhiệm vụ và giải pháp tương ứng là: Chuyển đổi nhận thức, đào tạo và phát triển nhân lực; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng và nền tảng số; thông tin và dữ liệu số; an toàn, an ninh mạng./.

Nhật Minh