Hà Nội điều chỉnh, phân bổ hơn 11.568 tỷ đồng cho dự án cấp thành phố
Hà Nội điều chỉnh, phân bổ 1.011 tỷ đồng cho 30 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: TL

Trong đó, thành phố hỗ trợ đầu tư xây dựng 2 dự án của 2 tỉnh Quảng Trị và Tuyên Quang hơn 103 tỷ đồng.

Thành phố điều chỉnh, phân bổ hơn 6.233 tỷ đồng cho các dự án cấp thành phố, gồm: phân bổ hơn 4.190 tỷ đồng cho dự án thành phần 3 và điều hòa kế hoạch vốn năm 2024 đã giao giữa dự án thành phần 1.1 với dự án thành phần 2.1 của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; điều chỉnh, phân bổ hơn 1.919 tỷ đồng cho 60 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố; điều chỉnh, phân bổ 124 tỷ đồng cho 3 dự án theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu từ đất.

Thành phố cũng phân bổ trên 5.231 tỷ đồng cho 548 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu, gồm: 1.011 tỷ đồng cho 30 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trên 355 tỷ đồng cho 30 dự án mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; trên 390 tỷ đồng cho 15 dự án trường THPT theo phân cấp; hơn 1.341 tỷ đồng cho 139 dự án xây dựng trường học (mầm non, tiểu học) đạt chuẩn; 71 tỷ đồng cho 17 dự án chuyển tiếp nâng cấp tuyến y tế cơ sở; hơn 1.524 tỷ đồng cho 215 dự án tu bổ, tôn tạo di tích; hơn 261 tỷ đồng cho 50 dự án chuyển tiếp lĩnh vực hạ tầng kinh tế để hoàn thành; hơn 275 tỷ đồng cho 52 dự án xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Nguồn vốn phân bổ, bổ sung cho các nhiệm vụ nêu trên từ dự nguồn cho các nhiệm vụ từ đầu năm (hơn 8.340 tỷ đồng) và điều chỉnh giảm nguồn vốn bồi thường, tái định cư (hơn 3.227 tỷ đồng).

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024; tập trung tháo gỡ vướng mắc theo từng nhóm (giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục pháp lý...), đặc biệt là với các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 và 2023 kéo dài…/.