Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án
Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án
Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án

TTXVN