Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội cho biết, để kiểm soát các khoản chi ngân sách được đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND thành phố về điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021.

Kho bạc Hà Nội thực hiện tốt các quy định trong kiểm soát chi ngân sách
Công chức Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn ngân sách. Ảnh TL

Theo đó, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã quán triệt nghiêm tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành nhiệm vụ đối với công chức làm công tác kiểm soát chi, tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại Kho bạc mà không rõ lý do, không gây khó khăn, sách nhiễu, phiền hà cho các chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ thời gian kiểm soát thanh toán đúng quy định.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Hà Nội luôn đảm bảo an toàn trong thanh toán, mọi khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng thủ tục, hồ sơ theo quy định. Đồng thời, Kho bạc Hà Nội đã tập trung ưu tiên giải ngân nhanh các khoản chi an sinh xã hội, chi phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch… đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. “Hiện nay việc giao nhận hồ sơ và chứng từ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc đạt tỷ lệ 100% và không có hồ sơ bị chậm, muộn khi giao dịch trên hệ thống này”, bà Hương cho biết.

Trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các đơn vị trực thuộc đã định kỳ cung cấp số liệu giải ngân chi tiết đến từng dự án, từng chủ đầu tư để phục vụ công tác điều hành của UBND thành phố. Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã tích cực đề xuất, tham mưu cho UBND thành phố triển khai đồng loạt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không dồn khối lượng để thanh toán vào những ngày cuối năm, tập trung thực hiện, giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao năm 2021 và kế hoạch vốn 2020 kéo dài.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Hà Nội, trong năm 2021, đơn vị đã thực hiện chi hoàn thuế giá trị gia tăng 1.529 món, với tổng số tiền 8.817 tỷ đồng và thực hiện chiết khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng 385,6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong kiểm soát và thanh toán các nguồn vốn ngân sách, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã luôn đề cao tính trung thực, liêm khiết khi thi hành nhiệm vụ. Trong năm 2021, các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã trả lại khách hàng nộp thừa 62 món với số tiền trên 110 triệu đồng, trong đó món cao nhất là 40 triệu đồng đã được công chức Nguyễn Thu Phương tại Kho bạc Nhà nước huyện Sóc Sơn trả lại cho khách hàng.