Trong tháng 12/2021, 80 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã diễn ra với tổng giá trị 65.757 tỷ đồng.

Ngân hàng chiếm ưu thế vượt trội về giá trị phát hành trái phiếu với 46.926 tỷ đồng, chiếm tới 71,36% tổng giá trị phát hành. Tỷ lệ này vượt xa so với tỷ lệ chỉ 9,97% - tương ứng giá trị 6.558 tỷ đồng - của nhóm có giá trị phát hành lớn thứ hai là bất động sản.

Ngân hàng lấn át nhóm bất động sản về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngân hàng lấn át nhóm bất động sản về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Agribank phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2021 Bất động sản thắng thế ngân hàng về phát hành trái phiếu Thanh tra trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng vừa lo vừa mừng

Cục diện tháng 12 theo đó đã thay đổi hoàn toàn so với trước đó, bởi lẽ trong tháng 11 bất động sản mới là nhóm ngành dẫn đầu về tổng giá trị phát hành với 8.476 tỷ đồng, chiếm 42% tổng giá trị phát hành của tháng. Ngân hàng chỉ là nhóm ngành xếp thứ 2 trong tháng 11 về tổng giá trị phát hành 7.950 tỷ đồng, chiếm 39% tổng giá trị phát hành trong tháng.

Trong tháng 12, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) là ngân hàng phát hành trái phiếu với giá trị lớn nhất trong nhóm các ngân hàng phát hành trái phiếu tháng 12/2021, đạt 9.970 tỷ đồng sau 6 đợt phát hành.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) xếp tiếp theo với khối lượng phát hành 9.000 tỷ đồng, kỳ hạn dao động từ 3-7 năm.

Trong nhóm bất động sản, doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất là Công ty cổ phần Đầu Tư SunValley (3.560 tỷ đồng) với trái phiếu kỳ hạn 4 năm.

Bên cạnh đó, có một số đợt phát hành trái phiếu trong tháng 11 nhưng đến tháng 12 mới hoàn thành và công bố, điển hình là trường hợp Công ty cổ phần Thái Sơn - Long An với giá trị phát hành 4.600 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, lãi suất 11%/năm cho năm đầu và 2,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các năm còn lại nhằm đầu tư dự án bất động sản tại tỉnh Long An.