Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Trường hợp công ty phát sinh hoạt động bán hàng hóa trong thời gian làm thủ tục chuyển địa điểm từ Bắc Ninh sang Hà Nội thì vẫn xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp cơ quan thuế chuyển đi đã thực hiện xong các thủ tục chuyển địa điểm và ban hành thông báo mẫu số 09-MST thì công ty phải thực hiện xong các thủ tục với cơ quan thuế nơi chuyển đến (bao gồm cả việc đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT) thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn theo địa điểm mới đăng ký.

Hỏi: Doanh nghiệp có phát sinh 1 lô hàng bị hỏng nên tạm xuất ra nước ngoài để hiệu chỉnh sau đó sẽ tái nhập và chỉ trả phí dịch vụ hiệu chỉnh. Khi xuất doanh nghiệp đã mở tờ khai tạm xuất với phương thức không thanh toán. Vậy đối với trường hợp tạm xuất như trên, doanh nghiệp có cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hay không? Thuế suất thuế GTGT bao nhiêu %? Nếu có thì doanh nghiệp sẽ kê khai nộp thuế GTGT như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tạm xuất hàng ra nước ngoài để hiệu chỉnh sau đó tạm nhập trở lại Việt Nam thì doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn, không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng tạm xuất - tái nhập./.