Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo TTXVN