Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội đã triển khai ra sao?
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản làm nhà ở xã hội đang được giải ngân quá thấp. Ảnh TL

Cả nước đã có 465 dự án nhà ở xã hội

Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2023, Bộ Xây dựng cho biết, trên địa bàn cả nước đã có 19 dự án nhà ở xã hội (NOXH) dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp với quy mô 18.752 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.

Cụ thể, đã hoàn thành 5 dự án với quy mô 850 căn, bằng 176% so với quý II/2023; khởi công xây dựng 2 dự án với quy mô 5.223 căn.

Ngoài các dự án đã khởi công nêu trên, có 12 dự án với quy mô 12.679 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Đối với lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, đến nay trên địa bàn cả nước đã có 465 dự án NOXH dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 412.845 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.

Trong đó, đã hoàn thành 46 dự án với quy mô 20.210 căn; khởi công xây dựng 110 dự án với quy mô 100.213 căn; đồng thời có 309 dự án với quy mô 292.422 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Như vậy, số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý III/2023 là 12 dự án, với quy mô 12.679 căn cho thấy các địa phương đã vào cuộc.

Bộ Xây dựng nhận định, thời gian tới cần sự quan tâm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cấp chính quyền, sự quan tâm của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để thúc đẩy hoàn thành 110 dự án với quy mô 100.213 căn đang triển khai xây dựng. Đồng thời, các địa phương khẩn trương thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với 309 dự án, với quy mô 292.422 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để đạt mục tiêu của đề án đến năm 2025.

Bộ Xây dựng sẽ chủ động phối hợp với các ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, nhất là với Luật Đất đai (sửa đổi); đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn có hiệu quả.

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội đã triển khai ra sao?
Đã có 20 tỉnh tiếp cận gói vay 120.000 tỷ đồng. Ảnh TL

Giải ngân chưa đến 1%

Theo Bộ Xây dựng, về triển khai thực hiện gói tín dụng cho vay NOXH, báo cáo tổng hợp từ các địa phương và chủ đầu tư cho thấy về hiện đang tập trung triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng.

Đến hết quý III/2023 đã có đã có 20 tỉnh (Vũng Tàu, Trà Vinh, Bắc Giang, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định, An Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hậu Giang, Bình Dương, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Bình Thuận) công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng.

Trong 52 dự án đủ điều kiện gồm 49 dự án NOXH với nhu cầu vay vốn là 24.655 tỷ đồng; 3 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với nhu cầu vay vốn là 1.229 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án NOXH tại các địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 83,1/1.095 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Minh Phương tại tỉnh Phú Thọ được giải ngân 23,7/95 tỷ đồng; Công ty Kinh Bắc tại tỉnh Bắc Ninh được giải ngân 46/50 tỷ đồng; Liên doanh Công ty CP Nhà số 6 Hà Nội và Công ty CP Tư vấn toàn cầu tại TP. Hà Nội được giải ngân 13,4/950 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng thông tin, đối với đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, lập và công bố danh mục quy hoạch đất các dự án NOXH , nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Đồng thời, bộ này sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai hiệu quả chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và gói hỗ trợ tín dụng về chương trình phục hồi kinh tế….

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, bất động sản, trong đó có NOXH, nhà ở công nhân để tăng nguồn cung cho thị trường; chủ trì đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ…