Hỏi: Sau khi kê khai trực tuyến và nộp tờ khai thành công nhưng không thấy trang đính kèm phụ lục thì giải quyết ra sao?

Trả lời: Trường hợp người nộp thuế dùng thông tin tra cứu ở mục Tra cứu thông tin người nộp thuế trên trang canhan.gdt.gov.vn để đăng nhập không phải là hình thức giao dịch điện tử, do đó không hiển thị trang đính kèm phụ lục. Người nộp thuế cần thực hiện các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Người nộp thuế đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu được cấp, khi gửi tờ khai có xác thực mã OTP thì mới có chức năng gửi đính kèm phụ lục.

Hỏi: Nộp tờ khai quyết toán thành công nhưng khi tra cứu lại thấy thông báo trạng thái là đang “chờ phê duyệt”?

Trả lời: Người nộp thuế cần lưu ý trường hợp chưa có tài khoản giao dịch điện tử, khi người nộp thuế hoàn thành nộp tờ khai, tờ khai sẽ ở trạng thái “iCanhan-Chờ phê duyệt”. Hoặc đã gửi tờ khai trước thời điểm đăng ký tài khoản giao dịch điện tử nhưng tra cứu lại tờ khai và đính kèm chứng từ thì hồ sơ vẫn ở trạng thái “iCanhan-Chờ phê duyệt”. Nếu chưa có tài khoản giao dịch, người nộp thuế cần đăng ký và nộp lại tờ khai quyết toán có đính kèm phụ lục để hệ thống tự nhận vào ứng dụng quản lý thuế.