Theo đó Masan Meatlife dự kiến phát hành tối đa 280.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi đó trên thị trường cổ phiếu MML liên tục tăng mạnh, hiện giao dịch quanh mức 65.500 đồng/cổ phiếu, tăng 29% so với thời điểm đầu năm 2021 và hơn gấp 6 lần giá bán cổ phiếu ESOP.

Có 23 người lao động được tham gia chương trình ESOP lần này – là những người lao động mang lại giá trị cho cổ đông, bao gồm hiệu quả kinh doanh, sáng kiến mang tính chiến lược, các vị trí công tác và trách nhiệm công việc được phụ trách theo quy định...

Được biết, MML là doanh nghiệp đi kèm với thương hiệu thịt mát Meat Deli, với tiêu chí áp dụng nền tảng 3F "từ trang trại đến bàn ăn". Doanh thu năm 2020 đạt 16.119 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng trên 33%, lên trên 492 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 263 tỷ đồng./.

Hồng Quyên