Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị tại Hội đồng Bảo an LHQ - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp quốc đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị.
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị tại Hội đồng Bảo an LHQ - Ảnh 2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hợp quốc.
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.