Các quỹ mở VinaCapital này bao gồm: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF), Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF), Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF). Riêng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF) là quỹ đầu tư mới nhất vừa ra mắt trong quý IV/2023.

VinaCapital cập nhật kết quả đầu tư của các quỹ mở
VinaCapital cập nhật kết quả đầu tư của các quỹ mở. Ảnh: T.L
Nhà đầu tư rút số tiền kỷ lục từ các quỹ ETF theo dõi cổ phiếu các quốc gia vùng Vịnh Đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội được đảm bảo bền vững, hiệu quả

Trong năm 2023, quỹ VINACAPITAL-VESAF đạt lợi nhuận 30,9% và quỹ VINACAPITAL-VEOF đạt lợi nhuận 19,5%. Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF đạt lợi nhuận 11,2%, Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF đạt lợi nhuận 8%.

Tính đến ngày 31/12/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF cũng dẫn đầu khi đạt 18,2%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 13,8%/năm.

Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 10,4%/năm, Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF cũng đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7,9%/năm.

Tổng tài sản của 5 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3.492 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối 2022. Trong đó, VINACAPITAL-VESAF: 1.505 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF: 763,6 tỷ đồng, VINACAPITAL-VMEEF: 66,6 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF: 412,5 tỷ đồng, và VINACAPITAL-VFF: 743,9 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút hơn 47.000 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2023.

Ông Brook Taylor - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital cho biết, hiện vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như công nghệ, tài chính, hàng tiêu dùng và hạ tầng, trong bối cảnh đất nước đang hưởng lợi từ tốc độ số hóa nhanh chóng, vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu, và xu thế phát triển kinh tế xanh./.