Chân dung 4 cá nhân vừa trúng cử thành viên hội đồng quản trị CIC Group

CIC Group có trụ sở chính đặt tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Kỳ Phương

Năm 2023, chưa tổ chức đại hội thành công, cổ phiếu CKG bị kiểm soát

Theo dự kiến, Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, vào ngày 29/6/2023 tại Kiên Giang.

Tham dự đại hội có 210 cổ đông và đại điện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 25.442.051 cổ phiếu CKG, chiếm 26,7082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CKG. Vì vậy, căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ của công ty, ĐHĐCĐ không đủ điều kiện để tiến hành.

Trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 lần 2, ngày 21/7/2023, CIC Group ra nghị quyết về kết quả xem xét thư bãi nhiệm và đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ký bởi Chủ tịch HĐQT Trần Thọ Thắng.

Theo đó, CIC Group từ chối yêu cầu bãi nhiệm các thành viên HĐQT CIC Group nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các nhóm cổ đông và thống nhất không bổ sung nội dung này vào chương trình họp của ĐHĐCĐ lần 2, do không có cơ sở để ĐHĐCĐ xem xét bãi nhiệm.

CIC Group cũng từ chối đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 của 5 cá nhân được đề cử bởi các nhóm cổ đông và thống nhất không đưa nội dung bầu nhân sự HĐQT tại ĐHĐCĐ lần 2 do đơn đề cử không hợp lệ.

ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức vào 26/7/2023 có 346 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 73.998.493 cổ phiếu, tỷ lệ 77,68% đủ điều kiện tiến hành.

Có 90 phiếu biểu quyết được phát ra, sở hữu 76.673.722 quyền biểu quyết, tương đương 851.930 cổ phiếu/cổ đông.

Kết quả biểu quyết về nội dung 1: Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHĐCĐ lần 2 chỉ có 23.907.603 cổ phiếu, tỷ lệ 31,18% tán thành.

Kết quả biểu quyết về nội dung 2: Chương trình đại hội chỉ có 23.864.266 cổ phiếu, tỷ lệ 31,12% tán thành.

Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ áp đảo, với nội dung 1 và nội dung 2 đều là 43.236.610 cổ phiếu, tỷ lệ 56,39%.

Số phiếu không hợp lệ với nội dung 1 là 9.529.509 cổ phiếu, tỷ lệ 12,43% và nội dung 2 là 9.572.846 cổ phiếu, tỷ lệ 12,49%.

Như vậy, các nhóm cổ đông chưa có đại diện trong HĐQT CIC Group đã dùng quyền biểu quyết của mình để ĐHĐCĐ lần 1 không đủ điều kiện tiến hành còn ĐHĐCĐ lần 2 không thể tiếp tục tiến hành.

Ông Trần Thọ Thắng - Chủ tịch HĐQT hưởng hơn 11,7 tỷ đồng trong năm 2023

Trong năm 2023, lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của HĐQT CIC Group là 12.444.465.994 đồng dành cho 9 nhân sự.

Ông Trần Thọ Thắng nhận được 11.715.465.994 đồng, chiếm 94,14% khoản tiền nhận được của HĐQT. Trong khi 8 thành viên còn lại chỉ nhận 728 triệu đồng gồm: 87 triệu đồng/người/thành viên HĐQT và 120 triệu đồng/phó chủ tịch HĐQT.

Ông Trần Thọ Thắng cho biết, HĐQT sẽ thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ, quy chế của công ty để triệu tập ĐHĐCĐ lần tiếp theo theo quy định. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ lần 3 đã không diễn ra.

Việc ĐHĐCĐ năm 2023 không thành công dẫn đến các vấn đề thuộc thẩm quyền dự trù bổ sung không được thông qua. Trong đó, có kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính…

Kết quả cuối cùng Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đưa cổ phiếu CKG vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/10/2023 do CIC Group chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

4 thành viên mới vừa trúng cử vào Hội đồng quản trị CIC Group

Ông Trần Thọ Thắng - Chủ tịch HĐQT CKG, tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

4 cá nhân vào HĐQT nhưng chỉ 1 người làm việc trong lĩnh vực bất động sản

Trước khi ĐHĐCĐ năm 2024 diễn ra vào 1/6/2024, bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, ông Nguyễn Đức Hùng, ông Nguyễn Thanh Lâm và ông Hà Duy Nghiêm đồng loạt từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT CIC Group. Ngoài ra, bà Nguyễn Bích Nghĩa cũng từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Các cá nhân trên từ nhiệm với cùng lý do bận việc cá nhân, nhưng đáng lưu ý, cùng thời điểm xuất hiện 5 nhóm cổ đông mới đang sở hữu 28.794.620 cổ phiếu CKG, tỷ lệ 30,21%.

Tham dự ĐHĐCĐ lần này có 56 đại biểu, đại diện cho 83.464.090 phiếu biểu quyết, chiếm 87,6177% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, tương đương 1.490.430 cổ phiếu/cổ đông.

ĐHĐCĐ 2024 của CIC Group đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS của các cá nhân trên. Đồng thời, đại hội bầu bổ sung ông Đinh Thanh Tâm, ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Đinh Thanh Thảo, ông Trần Văn Vinh làm thành viên HĐQT và ông Võ Văn Ý làm thành viên BKS của CIC Group nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được biết, ông Đinh Thanh Tâm (sinh 1978, quê quán Quảng Trị) có bằng cử nhân luật. Ông đang giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt từ 9/2/2021 đến nay. Ông được 6 cổ đông sở hữu 4.880.600 cổ phiếu CKG, tỷ lệ 5,12% vốn điều lệ của CIC Group đề cử làm ứng viên thành viên HĐQT CIC Group.

Ông Nguyễn Xuân Dũng (1980, Nghệ An) có bằng quản trị kinh doanh tổng hợp của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông đang giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần (CTCP) Dược TIC Việt Nam và Tổng giám đốc CTCP Công nghiệp Soundton. Ông tự ứng cử làm thành viên HĐQT CIC Group vì đang sở hữu 9.162.460 cổ phiếu CKG, tỷ lệ 9,6%.

Ông Đinh Thanh Thảo (1964, Hưng Yên) có bằng cử nhân luật của Đại học Cảnh sát nhân dân và đang nghỉ hưu. Ông được 3 cổ đông sở hữu 5.012.460 cổ phiếu, tỷ lệ 5,26% đề cử làm ứng viên thành viên HĐQT CIC Group.

Ông Trần Văn Vinh (1959, TP. Hồ Chí Minh) có bằng cử nhân kinh tế và đã nghỉ hưu. Ông từng công tác tại Nhà máy giấy Quốc doanh Thủ Đức (1980 - 1995), Công ty Cơ khí Quang Trung (1995 - 2003), CTCP Giấy Xuân Đức (2003 - 2014), Công ty Giấy Phúc Thịnh Phát (2014 - 2019). Ông được 5 cổ đông sở hữu 4.774.980 cổ phiếu CKG, tỷ lệ 5,01% đề cử làm ứng viên Thành viên HĐQT CIC Group.

Ông Võ Văn Ý (1994, Quảng Ngãi) có bằng cử nhân luật. Ông đã từng làm việc tại Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, CTCP Đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam và đang làm việc tại CTCP Đầu tư bất động sản Dakao, Công ty TNHH Maslaw. Ông được 5 cổ đông sở hữu 4.964.120 cổ phiếu CKG, tỷ lệ 5,21% đề cử làm ứng viên thành viên BKS CIC Group.

Kết thúc ĐHĐCĐ, diện mạo mới của HĐQT CIC Group bao gồm: ông Trần Thọ Thắng - Chủ tịch HĐQT; ông Quảng Trọng Sang - Phó Chủ tịch HĐQT; bà Phạm Thị Như Phượng - Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT là các ông: Lê Trọng Tú, Lê Trọng Ngọc, Đinh Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Dũng. 2 thành viên HĐQT độc lập là ông Trần Văn Vinh và ông Đinh Thanh Thảo.

BKS gồm: ông Võ Văn Ý - Trưởng ban và 2 thành viên là ông Hà Minh Tuân và bà Mã Hồng Phương.

Đáng chú ý, 4 thành viên mới được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 của CIC Group chỉ duy nhất ông Đinh Thanh Tâm là có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhưng công ty do ông điều hành liên tục thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu bị nằm trong diện hạn chế giao dịch.

Địa ốc Đà Lạt do ông Đinh Thanh Tâm làm CEO lỗ 7 năm liên tiếp

Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt (mã ck: DLR) có vốn điều lệ 45 tỷ đồng nhưng đang âm vốn chủ sở hữu gần 18 tỷ đồng. Công ty này có 7 năm liên tục 2016 - 2022 chịu cảnh thua lỗ và quý I/2024 cũng báo lỗ.

Ông Đinh Thanh Tâm đang sở hữu 1.102.500 cổ phiếu DLR, tương đương 24,5% vốn điều lệ Địa ốc Đà Lạt. Ông Đinh Thanh Tâm bắt đầu giữ chức Tổng giám đốc công ty từ 9/2/2021 đến nay.

Hiện nay, cổ phiếu DLR của Địa ốc Đà Lạt bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Nguyên nhân đến từ việc Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023; Địa ốc Đà Lạt có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính năm 2023; Địa ốc Đà Lạt không họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời gian tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.