Theo đó, tổng số có 15 văn bản lĩnh vực ngân hàng đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và 52 văn bản ngưng hiệu lực một phần.

Công bố nhiều quy định pháp lý trong lĩnh vực ngân hàng đã ngưng hiệu lực
Công bố nhiều quy định pháp lý trong lĩnh vực ngân hàng đã ngưng hiệu lực. Ảnh: T.L
Rà soát quy định về hạn chế cán bộ ngân hàng quản lý điều hành doanh nghiệp Chuẩn bị thực hiện quy định mới về thủ tục hành chính lĩnh vực ngân hàng

Trong các văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ có Nghị định 159/2003/NĐ-CP về cung ứng dịch vụ séc, Nghị định 116/2013/NĐ-CP và Nghị định 87/2019/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 87) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền.

Một số văn bản khác cấp thông tư do NHNN ban hành gồm có Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN, Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh…

Các văn bản cấp quyết định của NHNN là Quyết định 130/2023/QĐ-TTg về bảo vệ tiền Việt Nam, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo./.