Trong báo cáo, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngày 9/9/2022, đơn vị này đã nhận được Quyết định số 3065 của UBND thành phố về việc hủy các Quyết định 4420/QĐ-UBND, 4421/QĐ-UBND, 4422/QĐ-UBND, 4423/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Căn cứ Quyết định trên, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các thông báo vào ngày 06/10/2022 để thu hồi, hủy bỏ các thông báo nghĩa vụ tài chính cho 4 tổ chức trúng đấu giá đối với các lô đất thuộc Khu chức năng số 3 Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đồng thời, theo Quyết định số 3065 ngày 9/9 thì UBND thành phố giao Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố rà soát đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) xử lý số tiền đặt cọc 20% và tiền cưỡng chế nợ thuế, trình UBND thành phố xử lý theo quy định.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề xuất xử lý hơn 1.051 tỷ đồng vụ bỏ cọc 4 lô đất ở Thủ Thiêm
4 lô đất bỏ cọc ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh TL.

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tại tờ trình ngày 3/8, trong văn bản của Sở TN-MT có nêu: trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Còn theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá các lô 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 ký giữa các bên gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN-MT), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố và bốn tổ chức trúng đấu giá được Phòng Công chứng số 7 chứng nhận quy định rõ nội dung: quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế mà bên trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá là vi phạm hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Khi đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sẽ ra thông báo về việc các doanh nghiệp này không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá để Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở TN-MT trình UBND TP. Hồ Chí Minh ra quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Các tổ chức trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo thời gian trên sẽ không được nhận lại tiền cọc. Khoản tiền cọc này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp này thì người có tài sản đấu giá là UBND TP. Hồ Chí Minh và tiền đặt cọc được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Tại văn bản này Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, tài khoản của đơn vị đang giữ hơn 40.457.431 đồng trích từ tài khoản ngân hàng của CTCP Sheen Mega và 820.916 đồng trích từ tài khoản ngân hàng của CTCP Dream Republic.

Qua đó, sẽ thực hiện rà soát, bù trừ số tiền thuế trích thu được từ việc cưỡng chế nợ. Trường hợp người nộp thuế sau khi thực hiện bù trừ theo quy định mà vẫn còn khoản nộp thừa hoặc không có khoản nợ thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền nộp thừa từ người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ xử lý theo quy định.

Được biết, 4 doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất Thủ Thiêm trong phiên ngày 10/12/2021 mất cọc hơn 1.051 tỷ đồng, trong đó CTCP Sheen Mega tiền đặt cọc hơn 203,75 tỷ đồng. CTCP Dream Republic mất cọc 115,6 tỷ đồng, CT TNHH ĐT BĐS Ngôi Sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng và CT TNHH ĐT-KD NTM Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng.