Dùng hóa đơn điện tử của 2 nhà cung cấp là hợp pháp
Ông Nguyễn Văn Thức - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH BCTC

Trả lời: Việc dùng song song hóa đơn điện tử của 2 nhà cung cấp là bình thường, hợp pháp và khuyến khích các doanh nghiệp nên trang bị để dự phòng rủi ro trong quá trình kinh doanh. Bởi nếu xét theo tính thực tiễn kinh doanh, việc dùng nhiều mẫu hóa đơn là căn cứ vào như cầu quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp miễn sao đảm bảo việc xuất hóa đơn là hợp pháp, an toàn, hiệu quả nhất.

Theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn chứng từ thì quý doanh nghiệp có quyền sử dụng nhiều hơn 1 mẫu hóa đơn để phục vụ kinh doanh bán hàng, dịch vụ. Không có quy định nào cấm dùng song song 2 loại hóa đơn của 2 nhà cung cấp khác nhau.

Xét theo tính thận trọng trong kế toán, tính cấp bách trong công việc khi áp dụng công nghệ vào phục vụ sản xuất kinh doanh, việc dùng nhiều mẫu hóa đơn, đặc biệt là dùng 2 mẫu của 2 nhà cung cấp càng cho thấy sự hiệu quả của nó.

Ví dụ khi hệ thống hóa đơn của nhà cung cấp này trục trặc… thì doanh nghiệp có sẵn hóa đơn của nhà cung cấp khác để xuất hóa đơn khi bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng kịp thời, tránh tình trạng xuất sai thời điểm, mất khách hàng vì không xuất được hóa đơn chứng từ.

Tuy nhiên, khi áp dụng thì cần phải tuân thủ pháp luật, tránh tình trạng dùng 2 hóa đơn của 2 nhà cung cấp để nhằm mục đích không tốt./.