Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trao quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Nguyễn Huyền Anh giữ chức Giám đốc Sở Du lịch.

Quảng Ninh công bố quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa, chúc mừng các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm.

Trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính Mai Lê Hoa giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Hưng giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Phát biểu chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Sở Du lịch, Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh có vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần tiếp tục phát huy ưu điểm của bản thân, làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong cương vị mới, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động phát huy đoàn kết, thống nhất cao, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực du lịch, tài chính và thanh tra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

Quảng Ninh công bố quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về bổ nhiệm có thời hạn Trưởng phòng theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp (Ban Nội chính Tỉnh ủy) Lê Thị Thu Thủy giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy./.