Ông A.Groom, Chủ tịch của Công ty Charles Taylor, chuyên tư vấn về rủi ro chia sẻ: Khó có thể cải thiện tình hình của thị trường bảo hiểm thân tàu, dù năng lực khai thác bảo hiểm thân tàu trên toàn thế giới vẫn duy trì, và gần như không có rào cản nào ngăn các nhà cung cấp dịch vụ mới tham gia thị trường.

Có một thực tế tại thị trường bảo hiểm thân tàu, đặc biệt là tại khu vực Châu Á là các nhà cung cấp bảo hiểm mới tham gia vào thị trường đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường khi đưa ra mức phí quá thấp so với mức phí hiện tại, điều này đã khiến các nhà bảo hiểm cũ đành phải hạ phí theo, ông A.Groom nhấn mạnh.

Tại thị trường Việt Nam, hiện có 2/3 số DN bảo hiểm phi nhân thọ đang triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu, tổng số phí bảo hiểm gốc toàn thị trường từ 2000-2012 là 174 triệu USD, trong đó tổng số tiền bồi thường gốc toàn thị trường 2000- 2012 là 222 triệu USD, lỗ 48 triệu USD/13 năm, tương đương gần 1.008 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, nghiệp vụ này thua lỗ khoảng 3,4 triệu USD./.

H.C ( theo HHBHVN)