GOPA
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị cấp cao Chương trình quản trị công và cải cách hành chính giai đoạn 2 (GOPA II) do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam vừa được tổ tại Hà Nội, ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, thực hiện GOPA II (từ năm 2012-2015) Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam với tổng số tiền là 60 triệu Ku-ron Đan Mạch (tương đương 10,5 triệu USD).

Mục tiêu chính của GOPA II là thúc đẩy phát triển quản trị công một cách dân chủ, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình. GOPA II bao gồm 3 hợp phần chính là hỗ trợ cải cách hành chính; hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục về quyền con người; tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình và bổ sung thêm một hợp phần là hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ (NGOs).

Ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, kết thúc hợp phần đầu tiên của GOPA II (hợp phần hỗ trợ cải cách hành chính) được thực hiện ở 5 tỉnh (Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk và Đắk Nông), các mục tiêu đề ra về cải cách hành chính đều đã đạt được, thậm chí có những mục tiêu đạt được ngoài chương trình như tiết giảm 10% kinh phí cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ; Lào Cai và Đắc Lắk đã hỗ trợ cải cách hành chính tại một số cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội,…

“Những nỗ lực và kết quả trong việc thực hiện cải cách hành chính của các địa phương tham gia GOPA II rất đáng ghi nhận. Nó cho thấy quyết tâm của nhiều chính quyền địa phương trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa phương. Đồng thời, cũng cho thấy sự hỗ trợ tài chính của Đan Mạch đã được các địa phương tham gia chương trình thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả”, Đại sứ Đan Mạch chia sẻ.

“Cải cách hành chính là một phần rất quan trọng trong những cố gắng cải cách chung của Chính phủ. Cải cách hành chính không chỉ tạo khuôn khổ môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và tiết giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp và người dân, mà còn là một trong những yếu tố góp phần để Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Do đó, điều quan trọng là các địa phương phải giữ bền vững những kết quả đã đạt được và tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để cải cách hành chính trong thời gian tới”, ông Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh./.

Tin và ảnh: Thiện Trần