Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBTVQH15 ngày 27/1/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 (gọi tắt là hội nghị), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác HĐND năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (gồm 25 tỉnh, thành phố) vào sáng ngày 21/2/2022 tại Nhà Quốc hội.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bội Nội vụ, Bộ Tư pháp; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện Nghiên cứu lập pháp; lãnh đạo HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội của các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.

Việc tổ chức hội nghị nhằm tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021, triển khai nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp hoạt động của HĐND năm 2022; đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND.

Hội nghị sẽ tập trung đánh giá ưu điểm, hạn chế quá trình hoạt động của HĐND năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Từ thực tiễn hoạt động của HĐND một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đại biểu sẽ chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, kiến nghị tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần vào việc nâng cao vai trò, vị thế của hệ thống cơ quan dân cử tại địa phương. Tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị.

Sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức 2 hội nghị tiếp theo trong tháng 3/2022 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại khu vực miền Trung (thành phố Đà Nẵng vào ngày 7/3/2022) và khu vực miền Nam (TP. Hồ Chí Minh vào ngày 21/3/2022).