Cử tri kiến nghị xử lý dự án Khu đô thị Năm Sao tại Long An
Dự án khu đô thị Năm Sao còn có tên gọi Five Star. Cổng vào dự án phần nằm trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Ảnh: Kỳ Phương

Đề nghị thu hồi dự án nếu không xác định được thời gian

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út vừa có văn bản trả lời về việc chất vấn của đại biểu Võ Minh Quang thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Cần Đước tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Long An Khóa X.

Nội dung chất vấn của đại biểu Võ Minh Quang cho thấy: Sau kỳ họp 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, cử tri Cần Đước có kiến nghị tỉnh có giải pháp về triển khai dự án do Tập đoàn quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư tại xã Long Trạch, Long Khê, đã kéo dài trên 15 năm. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị, dự án kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống nhân dân. Ý kiến này được UBND tỉnh trả lời trong báo cáo chung về giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri.

Trên địa bàn huyện Cần Đước có 2 dự án do Tập đoàn quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư: dự án Khu tái định cư 148.415 m2, tại xã Long Trạch, đang kê biên, kiểm đếm, tuy nhiên dự án đã dừng lại do chờ Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp.

Dự án thứ 2 là dự án Khu đô thị 772.408 m2 tại xã Long Trạch (tiến độ triển khai giai đoạn 3); quy hoạch 185.481 m2 tại xã Long Khê (tiến độ triển khai giai đoạn 4) đã điều chỉnh chứng nhận đăng ký đầu tư lần 4 (ngày 1/6/2021).

Hiện tại dự án chưa triển khai do các cơ quan chức năng của tỉnh đang thực hiện xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về chuyển mục đích đất lúa, mới thực hiện các bước tiếp theo.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 này, cử tri rất bức xúc vì dự án vẫn không thực hiện theo trả lời của UBND tỉnh.

“Nếu UBND tỉnh không trả lời chính xác về thời gian triển khai, đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án nêu trên đúng theo quy định pháp luật vê đất đai” - đại biểu Võ Minh Quang kiến nghị.

Qua đó, tại kỳ họp lần này, đại biểu Võ Minh Quang đã chất vấn các vấn đề gồm: Đề nghị UBND tỉnh cho biết kết quả trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương như thế nào? Thời gian nào tiếp tục triển khai?.

Cử tri kiến nghị xử lý dự án Khu đô thị Năm Sao tại Long An
Các dãy nhà trong giai đoạn 1 đã hoàn thiện nhưng hơi... "vắng hơi người". Ảnh: Kỳ Phương

Thủ tục dự án còn phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan trung ương

Trả lời các câu hỏi của Đại biểu Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng, quá trình thực hiện chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Khu tái định cư diện tích 14,8 ha và Khu đô thị Năm Sao giai đoạn 3, 4 với diện tích khoảng 195 ha trên địa bàn huyện cần Đước.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, trước đây, UBND tỉnh có Tờ trình 149/TTr-UBND ngày 20/11/2018 kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích khu tái định cư và khu đô thị Năm Sao trên địa bàn xã Long Trạch, Long Khê, huyện cần Đước.

Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã có các Công văn số 6368/UBND-KTTC ngày 13/11/2019, Công văn số 756/UBND-KTTC ngày 18/02/2020, Công văn số 2775/UBND-KTTC ngày 15/5/2020 và Công văn số 5144/UBND-KTTC ngày 25/8/2020 để giải trình các nội dung có liên quan.

Tuy nhiên, do việc thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và giải trình của UBND tỉnh mất nhiều thời gian dẫn đến chủ trương đầu tư dự án đã hết hạn và kéo dài đến hết năm 2020 nên quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 đã hết kỳ quy hoạch.

Ngoài ra, trong thời gian trên (từ đầu năm 2021 đến tháng 6 năm 2023), quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên các dự án trên chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa.

Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023.

Để đẩy nhanh thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt điều chỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy hoạch tỉnh vừa được duyệt, chủ trì phối họp với các sở ngành, UBND huyện Cần Đước hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ (thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường) chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trước ngày 30/9/2023 để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Thời gian hoàn thành các thủ tục, đưa dự án vào hoạt động dự kiến là tháng 12/2024.

UBND tỉnh Long An khẳng định, đối với dự án này, UBND tỉnh cũng đã rất tích cực đôn đốc trong việc triển khai dự án, nhưng thủ tục còn phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan Trung ương.

Cần nói thêm, trong văn bản số 3508/UBND-NC phản hồi TBTCVN, UBND huyện Cần Giuộc thông tin, hiện tại giai đoạn 2 của Dự án khu đô thị Năm Sao vẫn còn 13 hộ dân với 26.088,4 m2 chưa đồng ý di dời. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án này vẫn chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, chưa được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao nền cho người dân tái định cư.