Cục Thuế Bắc Giang giải đáp trực tuyến vướng mắc về chính sách thuế
Ông Lê Bá Ngọc - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang (thứ 2 bên phải sang), chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Linh

Tại hội nghị, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên địa bàn gửi hơn 100 câu hỏi xoay quanh các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế, thủ tục hành chính thuế đề nghị cục thuế trả lời.

Nội dung tập trung chủ yếu về đối tượng được gia hạn nộp thuế các sắc thuế và tiền thuê đất năm 2021, theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ; chính sách hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án mới; phương pháp kiểm tra việc lưu lại báo cáo sử dụng hóa đơn trên Website của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế Bắc Giang giải đáp trực tuyến vướng mắc về chính sách thuế
Cán bộ thuế Cục Thuế Bắc Giang trả lời câu hỏi trực tuyến về chính sách thuế cho người nộp thuế. Ảnh: Minh Linh

Các câu hỏi của doanh nghiệp cũng tập trung vào nội dung: Doanh nghiệp thuê lại đất của chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp có được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; cách quản lý hóa đơn điện tử có hiệu quả; nhận biết hóa đơn đầu vào là thật giả, có hợp lệ và khớp với hệ thống Tổng cục Thuế; cách thức nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp; phương thức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng vận hành an toàn lưới điện…

Cụ thể: Đại diện Công ty TNHH một thành viên YooSung Vina (khu công nghiệp Đình Trám) hỏi: Doanh nghiệp có hợp đồng cho thuê kho thời gian hai năm, từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2023. Công ty đã xuất hóa đơn cho thuê kho thời gian một năm, từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022 và đã thu tiền. Vậy doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay là số tiền cho thuê 6 tháng năm 2021 hay doanh thu đã xuất hóa đơn.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang trả lời, theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, cụ thể: là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng số tiền trả trước chia số năm trả tiền trước hoặc là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Một doanh nghiệp khác nêu: "Công ty chúng tôi là chủ đầu tư đầu tư và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư ( huyện Yên Dũng) có được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không. Các công ty thuê lại đất của công ty chúng tôi nằm trong cụm công nghiệp này có được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không?".

Đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho biết, căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, hiện nay chưa có quy định về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc cụm công nghiệp.

Hầu hết các câu hỏi doanh nghiệp, người nộp thuế gửi đến đều được cán bộ thuế Bắc Giang trả lời, giải đáp đầy đủ.

Theo ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang, việc tổ chức hội nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế cho người nộp thuế nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế cho người nộp thuế để từ đó chấp hành nghiêm quy định, góp phần nâng cao kết quả thu ngân sách./.