Tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự án thành phần đầu tư xây dựng QL45 – Nghi Sơn có chiều dài khoảng 43,28 km, tổng mức đầu tư: 5.534,472 tỷ đồng, xây dựng tại huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điểm đầu tại Km337+000 QL45 trùng với điểm cuối dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – QL45, thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; điểm cuối tại Km380+000 (Nghi Sơn), trùng với điểm đầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu, thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa

Thi công gói thầu XL1 dự án Quốc lộ 45 – Nghi Sơn.

Hiện tại, vật liệu đất đắp cho các gói thầu vẫn chưa đủ. Vừa qua, các nhà thầu thi công đã khảo sát vật liệu đất đắp có 9 mỏ đất đạt tiêu chuẩn đắp nền đường K95, K98, với trữ lượng khoảng 11,6 triệu m3; vật liệu đá có 13 mỏ đá đạt tiêu chuẩn với trữ lượng khoảng 25 triệu m3, vật liệu cát có 14 mỏ và bãi tập kết cát với trữ lượng 4,65 triệu m3 với khả năng cung cấp 5.350 m3/ngày (đáp ứng nhu cầu vật liệu cho dự án). Trong đó, 12 mỏ đã được cấp phép và 2 mỏ chưa khai thác nhưng nằm trong quy hoạch các mỏ vật liệu xây dựng của tỉnh Thanh Hóa.

Phía Nông Cống (phạm vi gói thầu xây lắp XL1 và XL2), nhu cầu vật liệu đắp nền cần khoảng 4 triệu m3 (khối rời), nhà thầu thi công đã khảo sát 3 mỏ được cấp giấy phép khai thác với trữ lượng 2,8 triệu m3 (các mỏ: Mê Kông, Thanh Ba, Huy Hoàng). Các mỏ đáp ứng cung cấp khoảng 1,2 triệu m3 do cung cấp đồng thời cho các gói thầu và dự án khác.

Từ nay đến cuối năm 2021, nhà thầu dự kiến sử dụng mua thương mại khoảng 1,2 triệu m3 đất đắp của các mỏ trên. Nhu cầu còn thiếu theo lý thuyết khoảng 2,8 triệu m3 (chưa xét đến việc các mỏ cung ứng cho các dự án khác trên địa bàn và sự đồng đều về chất lượng của các mỏ vật liệu). Phía Nghi Sơn (phạm vi gói thầu xây lắp XL3), nhu cầu đất đắp khoảng 1,57 triệu m3 rời, để phục vụ kế hoạch thi công trong năm 2021 ngoài việc sử dụng đất điều phối dọc tuyến. Từ nay đến cuối năm 2021, nhà thầu dự kiến sử dụng mua thương mại khoảng 0,57 triệu m3 đất đắp của các Công ty TNHH Niên Cường, Công ty Đức Minh và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hải Phát. Nhu cầu còn thiếu khoảng 1,0 triệu m3.

Đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất

Theo Ban Quản lý dự án 2, thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xem xét đẩy nhanh thủ tục cấp phép đối với các mỏ chưa được cấp phép khai thác và nằm trong quy hoạch mỏ vật liệu xây dựng của tỉnh. Đồng thời đã ban hành một lúc các quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại 3 khu vực của xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (đã có kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp), với tổng diện tích thăm dò, phê duyệt trữ lượng và tài nguyên là 25,7ha, đã có tọa độ xác định và bình đồ phân khối tính trữ lượng cụ thể. Tổng trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là hơn 4,8 triệu m3 đất, không có các khoáng sản khác đi kèm.

Đáng chú ý, ngày 9/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức hội nghị với đại diện các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Ban Quản lý dự án 2, Bộ GTVT, Công ty TNHH Định An và Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy, về việc cấp phép khai thác mỏ đất trong khu vực được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò cho Công ty TNHH Định An. Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy đã đề nghị được cấp mỏ đối với khu vực được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò cho Công ty TNHH Định An, đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng, trữ lượng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy đề nghị cấp khoảng 700.000 m3 (đất rời), do nhu cầu đất của gói thầu Công ty TNHH Định An thi công là 3.700.000 m3 (đất rời), trong khi trữ lượng các khu vực mỏ được phê duyệt là 4.871.490 m3. Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy cũng là đơn vị thi công nền đường gói thầu XL1: Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km337+000 – Km349+000 thuộc dự án thành phần ĐTXD đoạn QL 45 – Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án 2, Bộ GTVT cũng kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xem xét đẩy nhanh thủ tục cấp phép đối với các mỏ chưa được cấp phép khai thác và nằm trong quy hoạch mỏ vật liệu của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ; chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm thống nhất vị trí bãi đỗ thải và trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.

Thực tế cho thấy, dự án thành phần đầu tư xây dựng QL45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông là dự án trọng điểm quốc gia. Vì vậy, tất cả các gói thầu cần được cung cấp đủ vật liệu theo đúng các quy định pháp luật để đáp ứng tiến độ hoàn thành toàn dự án theo đúng hợp đồng đã ký kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Các gói thầu cần được cung cấp đủ vật liệu

Dự án thành phần đầu tư xây dựng Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông là dự án trọng điểm quốc gia. Vì vậy, tất cả các gói thầu cần được cung cấp đủ vật liệu theo đúng các quy định pháp luật để đáp ứng tiến độ hoàn thành toàn dự án theo đúng hợp đồng đã ký kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh…