Tránh chồng chéo trong nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi về việc trang bị máy bay, tàu thuyền cho cảnh sát cơ động

Cuộc làm việc cũng bàn về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; một số đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trong công tác tham mưu, xây dựng pháp luật của Bộ Công an, nhất là trong việc xây dựng các quy định liên quan tới lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc

Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, không “cua cậy càng, cá cậy vây”

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình chủ trì soạn thảo, xây dựng các dự án luật được giao, Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý, đó là phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết, không “cua cậy càng, cá cậy vây”, không xem đó là việc riêng của bộ, ngành nào.

Hằng năm, Bộ Công an đều có Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tại Kỳ họp thứ Ba tới, Bộ Công an sẽ chủ trì xây dựng để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; chủ trì xây dựng để trình Quốc hội dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH, Bộ Công an đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, trọng tâm là Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ Khoá XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ Khoá XIII…

Về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và các cơ quan của Quốc hội: cơ bản bảo đảm chặt chẽ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Bộ Công an đã ký 3 quy chế phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Văn phòng Quốc hội để thực hiện các nhiệm vụ. Trong hoạt động lập pháp, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các Ủy ban ngay từ khâu chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, UBTVQH. Trong hoạt động giám sát, Bộ Công an đã tích cực, chủ động cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, báo cáo với các Đoàn giám sát, Đoàn khảo sát của các cơ quan của Quốc hội. Thông qua hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát, Bộ Công an đã tham mưu cho Quốc hội, UBTVQH quyết định nhiều vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc

Đảm bảo quan hệ căn cơ giữa quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận về các nội dung cụ thể nhằm tăng cường phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cho sự phát triển của đất nước.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội có 3 chức năng cơ bản gồm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó, mục tiêu bao trùm mọi hoạt động của Quốc hội là phải bảo đảm mối quan hệ căn cơ giữa hai nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng công an với vai trò là lực lượng vũ trang quan trọng, là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước có rất nhiều nhiệm vụ được quy định tại Hiến pháp, pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, và trực tiếp mới đây nhất là Nghị quyết 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết này cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác lập pháp của Quốc hội Khoá XV và đã được thể hiện một phần tại Kết luận số 19 - KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khoá XV.

Nhấn mạnh, quốc phòng, an ninh là lĩnh vực trọng yếu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, cộng đồng trách nhiệm trong mọi công việc, Bộ Công an và các cơ quan của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng các nội dung, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, UBTVQH để bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đề ra.